Hvem betaler for erhvervsfremme

I dag er der indsatser for erhvervsfremme både i stat, regioner og kommuner. Se hvor pengene kommer fra.

I 2016 brugte staten 3 milliarder kroner til erhvervsfremmeindsatser, regionerne/de regionale vækstfora 850 millioner kroner og kommunerne 927 millioner kroner.

 


Mens statens midler udmøntes via finansloven og kommunernes via de kommunale budgetaftaler, kommer en del af de regionale midler til erhvervsfremme fra EU. Desuden vælger regionerne at supplere med midler, der er afsat til regional udvikling.

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

LVI.png
resultater

Virksomhedernes bundlinje er boostet med 22 mia. kr.

De virksomheder, som har deltaget i den regionale vækstindsats, har haft en meromsætning på 22 milliarder kroner og skabt 13.200 nye fuldtidsjobs sammenlignet med lignende virksomheder, der ikke har deltaget.

relaterede nyheder

Læs mere