Miljø og Ressourcer

Danmarks fem regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne skal finde, undersøge og oprense de forurenede grunde. Formålet er at sikre danskernes sundhed og det grundvand, der bruges til drikkevand, og at beskytte vores overfladevand og natur.

Kortlægningen af forurenede grunde er fundamentet i regionernes arbejde med jordforurening. Den sikrer, at regionerne har overblik over truslerne fra jordforurening, så indsatsen med undersøgelser og oprensning kan prioriteres bedst muligt. Der er ingen nemme løsninger, og det tager tid at sikre overblik og viden.

Regionerne har kendskab til næsten 17.000 forurenede grunde. De skal undersøges for at finde ud af, om de er forurenede eller ej.

Særligt har regionerne fokus på knap 8.000 grunde, fordi de enten kan true menneskers sundhed eller grundvandet.

Du kan læse mere om regionernes arbejde her.

Grundvand

Regionerne har i samarbejde med staten, kommunerne og vandforsyningerne ansvaret for at beskytte grundvandet.

Danmark er et af de få lande i verden, der udelukkende bruger grundvand til drikkevand. Vandet leveres af ca. 2.600 almene vandværker over hele landet.

Det er dermed en forudsætning, at det grundvand, der pumpes op, er fri for miljøfremmede stoffer, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere om regionernes arbejde for rent drikkevand her.

Råstoffer

De primære forekomster af råstoffer i Danmark er grus, kalk, kridt, sand, sten og ler. Med fortsat udvikling og vækst i samfundet, kan vi ikke undvære råstofferne. Råstofindvinding løser et samfundsmæssigt behov for materialer til bl.a. byggeri og vejanlæg.

Med kommunalreformen i 2006 fik regionerne opgaven med at kortlægge råstoffer, udarbejde råstofplaner samt at give tilladelse til og føre tilsyn med råstofindvinding. Den første Råstofplan blev færdig i 2008.

Du kan læse mere om den regionale indsats her

 

Danish Soil Partnership

Danish Soil Partnership (DSP) er et initiativ taget af regionerne i dialog med industrien og forskningsinstitutionerne på området. Hensigten er at skabe vækst og arbejdspladser inden for jordforureningsløsninger - samtidig med at regionerne bliver bedre til at løse deres myndighedsopgave.

Regionerne er samlet den største aktør på det danske marked. Derfor kan regionerne med en intelligent offentlig efterspørgsel bidrage til et renere miljø, bl.a. ved at udvikle nye løsninger, der kan skabe grøn vækst.

Besøg DSP's hjemmeside her.

DSP's strategi kan læses her.

Magasin

Miljø og Ressourcer

Miljø - magasin.png (1)

Bladet ”Miljø og Ressourcer” udgives af Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer. 

Bladet udkommer på tryk og elektronisk 4 gange om året og indeholder bl.a. aktuelle artikler om administration, ny lovgivning, forskning og nye teknikker inden for jordforurening, grundvand og råstoffer.

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

BVI.jpg
Miljø og ressourcer

Relaterede nyheder