Styrkepositioner

Regionalt samarbejde og stærke landsdækkende klynger skal sikre fremtidens styrkepositioner for danske virksomheder

Danske virksomheder kan bryste sig af internationale styrkepositioner indenfor fødevarer, life science, design, energi og cleantech. Men vi bliver pustet i nakken, og har brug for en fokuseret indsats.

Stærke regionale samarbejder mellem innovative virksomheder, videns- og uddannelsesinstitutioner samt offentlige myndigheder er en forudsætning for at sikre Danmarks nuværende og potentielle styrkepositioner.

Specialiseret rådgivning og samarbejde med de dygtigste forskermiljøer skal sikre den enkelte virksomhed netop dén teknologiske og produktmæssige udvikling, der sikrer en stærk position på markedet.

Én landsdækkende klynge per styrkeposition

I dag mødes danske virksomheder af en jungle af ofte ukoordinerede tilbud fra forskellige klynger inden for samme branche.

Regionerne foreslår derfor, at der fremadrettet kun skal være én landsdækkende klyngeorganisation pr. erhvervsmæssig styrkeposition. Ved at samle kræfterne fra hver landsdækkende styrkeposition i én klyngeorganisation, skal virksomhederne forholde sig til langt færre operatører, som tilbyder et strategisk målrettet sæt af klynge- og netværksydelser.

Hver klynge skal sikre en højere kvalitet af de ydelser, som virksomhederne får tilbudt. Det sikrer internationalt konkurrencedygtig faglighed og stærk professionalisme, mens der samtidig tages højde for regionale styrkepositioner og forskelle.

Og vi er faktisk allerede gået igang. Sammen med Landbrug & Fødevarer foreslår vi nemlig at samle de ti eksisterende fødevareklynger i én landsdækkende klyngeorganisation for fødevareerhvervet.

Helt konkret vil de regionale vækstfora få opgaven at nedsætte én operationel og erhvervsdomineret styregruppe for hver styrkeposition, som får til opgave at udforme én national vækststrategi og styre udbuddet. På den måde vil virksomhederne fremover kun skulle forholde sig til én strategi og langt færre operatører end i dag.

Du kan læse hele udspillet fra Landbrug og Fødevarer og Danske Regioner her.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

LVI.png
PUBLIKATIONER

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive trafik_forside.png

I vores publikationsarkiv findes vores udgivelser om vækst og regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.