Vækst

Regionerne arbejder for en effektiv og tværgående vækstpolitik i hele Danmark. I samarbejde med virksomheder og andre erhvervsaktører investerer regionerne i regionale styrkepositioner. Det skaber arbejdspladser og vækst i hele Danmark

Regionerne har forskellige udfordringer og muligheder. Derfor tager hver region udgangspunkt i sine egne unikke styrker for at skabe et samlet Danmark i vækst.  

Regionerne har gennem målrettede investeringsplaner omsat vækstpolitik til resultater. Det kommer virksomheder i hele landet til gavn, viser effektmålinger udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Danmarks Statistik og regionerne.

Regionale strategier for vækst og udvikling viser vejen 

Indsatserne i hver region tager udgangspunkt i den regionale strategi for vækst og udvikling. Strategien viser hvilke veje, de regionale parter vil gå for at skabe en attraktiv region med udvikling, vækst og beskæftigelse.

Strategierne opstiller regionale løsninger på regioner udfordringer på forskellige områder, f.eks. bedre infrastruktur, transport, bredbånd og mobildækning og udvikling af turismeerhvervet.

Læs mere om strategierne her.

De regionale vækstfora 

Vækst, der virker regionalt, er en fælles opgave. Til at understøtte denne opgave har regionsrådene nedsat de regionale vækstfora.

Vækstforaene samler virksomheder, arbejdsmarkedets parter uddannelsesinstitutioner, kommuner og andre erhvervsfremmeaktører i et partnerskab om at skabe vækst og erhvervsudvikling i regionen - til gavn for borgere og virksomheder. 

Vækstforaene investerer i langsigtede og veldokumenterede indsatser, der understøtter den regionale strategi for vækst og udvikling.

Vækstforaene er desuden tæt på det regionale erhvervsliv. Derfor understøtter deres indsatser de regionale virksomheders styrker og potentialer - hvad enten det handler om styrke innovationsevnen, entreprenørskabet, IKT-anvendelsen eller kompetencerne hos medarbejdere og ledere.

Læs mere om de seks vækstfora her.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

LVI.png
PUBLIKATIONER

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive trafik_forside.png

I vores publikationsarkiv findes vores udgivelser om vækst og regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.

RELATEREDE NYHEDER

Læs mere