Danske Regioner
 
 
 

Regionsudbud.dk

 
 
 

Regionernes Fælles Indkøb

Regionerne er i front med udvikling og effektivisering af det offentlige indkøbsområde. Gennem Regionernes Fælles Indkøb (RFI) vil regionerne styrke det fælles samarbejde om at facilitere gennemførelse af endnu flere udbud på tværs af regionerne.

Indkøb er en væsentlig del af grundlaget for forsyningssikkerheden i sundhedsvæsnet og essentiel for, at læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale kan løse de regionale kerneopgaver inden for sundhed, socialområdet og regional udvikling. En fortsat fokuseret indsats på indkøbsområdet vil frigive resourcer, som kan benyttes til bedre behandling og optimering af sundhedsvæsenet.

”Regionernes samlede købekraft giver gode muligheder for at opnå 
stordriftsfordele. Gennem RFI udbygger vi samarbejdet mellem 
regionernes indkøbsafdelinger for at frigive ressourcer, som kan 
benyttes til bedre patientbehandling. Vores mål er effektive udbud 
gennemført i dialog og partnerskab med vores private 
samarbejdspartnere og leverandører,” 

Jacob Stengaard Madsen, formand for Styregruppen for Regionernes Indkøb 
og Regionsdirektør i Region Midtjylland.

I perioden 2010-2015 opnåede regionerne mere end én milliard i besparelser på indkøbsområdet og ved at styrke det regionale samarbejde gennem RFI er målet at frigøre besparelser på yderligere én milliard kroner på indkøb frem mod 2020.


Få overblik over den nye udbudslov på bedreudbud.dk

1. januar trådte den nye udbudslov i kraft. På Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye hjemmeside bedreudbud.dk kan du få overblik over ændringerne, svar på dine spørgsmål og inspiration til dine fremtidige udbud. 

Senest opdateret  07-01-2016
Oprettet 28-11-2014

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morten Rasmussen
Chefrådgiver/Teamleder
T: 35 29 82 68
M: 27 38 78 32
mrs@regioner.dk
Emilie Sophie Frank
Konsulent
T: 35 29 82 56
M: 40 22 31 59
esf@regioner.dk
Morten Kjeldgaard
RFI, fællessekretariatet
T: 20 46 07 47
morten.kjeldgaard@rsyd.dk
Tania Udengaard Sørensen
RFI, fællessekretariatet
T: 78 41 45 45
Tania.Soerensen@stab.rm.dk