Regionernes indkøbsorganisationer

Regionale Indkøbschefer er omdrejningspunktet for regionernes koordinerede indsats på indkøbs- og logistikområdet

Regionale Indkøbschefer
Regionernes indkøbschefer samarbejder i styregruppen Regionale Indkøbschefer. Styregruppen er omdrejningspunktet for regionernes koordinerede indsats på indkøbs- og logistikområdet. Her deltager de fem indkøbschefer, samt en repræsentant for henholdsvis Amgros og Danske Regioner.

Regionale Indkøbschefer har blandt andet til formål at:

  • udveksle erfaringer vedrørende indkøb og logistik
  • udvikle indkøbs- og logistikområdet mod best practice-modeller
  • skabe strategisk samarbejde mellem regionerne på indkøbsområdet
  • følge udviklingen i markedssituationen generelt og blandt regionernes primære forsyningskilder specifikt
  • etablere fælles indkøb på områder, hvor dette er lønsomt
  • varetage kontakt til leverandørernes brancheorganisationer og myndigheder vedrørende spørgsmål af fælles interesse
  • følge og påvirke udviklingen i lovgivning og klagesager

Læs mere om regionernes indkøb: