Om Regionernes Fælles Indkøb

De fem regioner køber mere og mere ind i fællesskab. For at understøtte samarbejdet omkring fælles indkøb oprettede regionerne i 2014 Regionernes Fælles Indkøb (RFI), der er en samarbejdsmodel, hvor regionerne udfører udbud og indkøb på vegne af hinanden.

De fem danske regioner køber årligt ind for over 40 milliarder kroner. Regionernes indkøb omfatter alt fra hospitals- og operationsudstyr til kontorartikler, fødevarer, ambulancetransport og vinduespudsning. RFI’s formål er at sikre, at flere og flere af disse varer og tjenesteydelser købes ind i fællesskab.

RFI er en samarbejdsmodel, der udgøres af Styregruppen for Regionernes Indkøb og Kredsen af Regionale Indkøbschefer samt alle ansatte i de fem regionale indkøbsafdelinger. Til at støtte op om samarbejdet er der oprettet et sekretariat med fire medarbejdere, der bl.a. arbejder med at facilitere det konkrete indkøbssamarbejde mellem regionerne, ligesom sekretariatet koordinerer alle de aktiviteter, der foregår i regi af RFI. Sekretariatet arbejder tæt sammen med Team indkøb, innovation og sygehusbyggeri i Danske Regioner.

Samarbejdet i RFI er organiseret gennem en arbejdsdelingsmodel, hvor regionerne i fællesskab udvælger områder til fællesudbud, hvorefter de enkelte udbud gennemføres af én udvalgt region på vegne af de øvrige regioner. Det er medarbejderne i regionernes indkøbsafdelinger, der udfører fællesudbuddene.

RFI skal understøtte fremdriften i antallet og omfanget af fællesudbud, arbejdet med Regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020 og den langsigtede og strategiske planlægning af regionernes indkøbsbehov.

RFI betjenes til dagligt af de fire medarbejdere i RFI-sekretariatet og af Team indkøb, innovation og sygehusbyggeri i Danske Regioner.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Louise (LNY)
Kontakt

Hvis du vil vide mere

MEJ-mette.png