Kommunikation

RFI's kommunikationsstrategi er et internt arbejdsredskab og fastlægger bl.a. formål, ansvar og rollefordeling samt interessenter.

RFI vil med en aktiv og målrettet kommunikationsstrategi, sikre at både den interne og eksterne kommunikation er let tilgængelig, professionel og troværdig. Kommunikationen fra RFI skal tage udgangspunkt i målgruppernes behov med høj fokus på brugere.