Organisering

RFI er opbygget som et virtuelt indkøbsfællesskab dækkende de fem regioners koncernindkøbsafdelinger. Det er således også de her tilknyttede medarbejdere, som i praksis skal udføre fælles udbud og andre opgaver på vegne af RFI.

Regionernes Fælles Indkøb (RFI) er, med udgangspunkt i Samarbejdsaftalen, organiseret som et gensidigt forpligtigende samarbejde mellem regionerne.

Til at støtte op omkring RFI er der nedsat et sekretariat (RFI ssekretariatet) med fire medarbejdere, som skal medvirke til at sikre fremdriften og koordineringen af opgaver, som tilgår RFI. Endvidere arbejdes tæt sammen med Team for Indkøb og Sundhedsinnovation i Danske Regioner, som bl.a. varetager den eksterne interessevaretagelse.

Den daglige drift af RFI varetages i tæt samspil mellem kredsen af regionale indkøbschefer, Team for Indkøb og Sundhedsinnovation og RFI Fællessekretariatet.