Organisering

RFI er opbygget som et virtuelt indkøbsfællesskab dækkende de fem regioners koncernindkøbsafdelinger. Det er således også de her tilknyttede medarbejdere, som i praksis skal udføre fælles udbud og andre opgaver på vegne af RFI.

 

Regionernes Fælles Indkøb (RFI) er, med udgangspunkt i Samarbejdsaftalen, organiseret som et gensidigt forpligtigende samarbejde mellem regionerne.

Til at støtte op omkring RFI er der nedsat et sekretariat (RFI-sekretariatet) med fire medarbejdere, som skal medvirke til at sikre fremdriften og koordineringen af opgaver, som tilgår RFI. Endvidere arbejdes tæt sammen med Team Indkøb, Innovation og Sygehusbyggeri i Danske Regioner, som bl.a. varetager den eksterne interessevaretagelse.

Den daglige drift af RFI varetages i tæt samspil mellem kredsen af regionale indkøbschefer, Team Indkøb, Innovation og Sygehusbyggeri og RFI-sekretariatet. 

Organisationsdiagrammet for RFI samarbejdet