Arbejdsgrupper

Arbejdsgrupperne udfylder en nøglerolle i RFI-samarbejdsmodellen. Med få undtagelser består grupperne af medarbejdere i regionernes indkøbsafdelinger, der til dagligt arbejder med og har ekspertviden om et eller flere områder.

Siden regionernes dannelse har tværregionalt samarbejde været en fast bestanddel af indkøbsfunktionernes arbejde. Arbejdsgrupperne består med få undtagelser af medarbejdere i regionernes indkøbsafdelinger, der til dagligt arbejder med og har ekspertviden om et eller flere områder. Controllergruppen består f.eks. af regionernes controllere og Udbudsjuridisk Netværk består af regionernes udbudsjurister. Enkelte personer har ekspertviden inden for flere områder og er derfor medlemmer af flere arbejdsgrupper – f.eks. controllere der har stor viden om og erfaring med digitalisering, og som derfor sidder i både controllergruppen og i digitaliseringsgruppen.

Arbejdsgrupperne udfylder en nøglerolle i RFI-samarbejdsmodellen. Deres formål er at skabe det nødvendige grundlag for fælles regionale udbud og beslutninger og dermed understøtte muligheden for at indhente effektiviseringer og større besparelser. I det udbudsjuridiske netværk udarbejder regionernes udbudsjurister f.eks. udbudsskabeloner til fællesudbud og udbudsmateriale. I controllergruppen arbejder regionernes controllere tilsvarende med at sikre fælles opgørelsesmetoder og sammenligneligt data på tværs af regionerne. Helt central er UFO-gruppen, der på sin vis både er fundamentet for og kernen i RFI-samarbejdsmodellen. Gruppen afdækker alle udbudsområder inden for tjenesteydelser og varer (med undtagelse af medicin) og identificerer, hvilke områder der med fordel kan udbydes fælles. Udover de fast definerede opgaver bruges arbejdsgrupperne også i høj grad til faglig sparring og vidensdeling på tværs af regionerne.

Som det fremgår af de konkrete beskrivelser af arbejdsgrupperne, er der allerede opnået en række resultater bl.a. standardisering af materialer og udbudsprocesser samt koordinering af udbudsområder. Der er i øjeblikket syv stående arbejdsgrupper, som er beskrevet nedenfor. Ingen af arbejdsgrupperne har et fast kontor, et sekretariat eller lignende.