Controllergruppen

Controllergruppen er en arbejdsgruppe under RFI. Medlemmerne er controllere i regionerne.

Controllergruppen har været et højt prioriteret område i det tværregionale samarbejde. Gruppen har til formål at sikre sammenlignelige data, opgørelsesmetoder og udbudsgrundlag på tværs af regionerne. Formålet er at skabe en ensartet leverandørstyring og proces for kontraktopfølgning. Tidligere har gruppen bl.a. arbejdet med at skabe en fælles udbudskategorisering, der er essentiel for at kunne koordinere og følge op på udbud fremadrettet. En anden proces har været udarbejdelsen af en fælles KPI-håndbog for regionerne, der skal sikre, at regionerne har samme udgangspunkt, når besparelser m.m. skal sammenholdes. Gruppen arbejder også med at få en fælles fremgangsmåde for complianceanalyser. Der er indkøbt et fælles analysesystem til regionerne til at støtte dette arbejde.

Medlemmerne af Controllergruppen er controllerne i regionerne. Region Syddanmark har tre medlemmer i gruppen, Region Midtjylland og Region Sjælland har hver to medlemmer, mens Region Nordjylland og Region Hovedstaden hver har ét medlem. Indkøbschef i Region Midtjylland, Birgitte Nellemann, er formand for gruppen.