Kompetencegruppen

Kompetencegruppen er en arbejdsgruppe under RFI. Gruppen skal sikre fortsat udvikling af kompetencerne hos medarbejdere i de regionale indkøbsafdelinger

Kompetencegruppen skal harmonisere og sikre fortsat udvikling af kompetencerne hos medarbejdere i de regionale indkøbsafdelinger. Herunder ved implementering af indsatsområderne under målsætning 6 i indkøbsstrategien.

De konkrete tiltag, som kompetencegruppen skal arbejde med, er:

  • Afdækning af kompetencebehov
  • Udarbejdelse af udviklingsforløb for indkøbere i regionerne
  • Fælles profilering af indkøbsafdelingerne for at målrette rekrutteringsindsatsen
  • Samarbejde med uddannelsesinstitutioner om at sikre en relevant faguddannelse for offentlige indkøbere. En sådan uddannelse findes ikke i dag, og en målretning vil styrke kompetencerne indkøbsafdelingerne og hjælpe til rekruttering af dygtige medarbejdere.

Kompetencegruppen er nedsat med indkøbscheferne for Region Syddanmark og Region Sjælland som deltagere, samt RFI Fællessekretariatet som den udførende part. De indledende drøftelser i gruppen er igangsat. Indkøbschef i Region Syddanmark, Annette Bjørn, er formand for gruppen.