Tjenesteydelsesgruppen

Tjenesteydelsesgruppen er en arbejdsgruppe under RFI. Gruppen er under opstart.

Tjenesteydelsesgruppen skal støtte op omkring målsætning 2 i Regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020. Gruppen skal bl.a. afdække de nuværende forhold og potentialer ved konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser, anvende konklusionerne til at indstille nye områder til konkurrenceudsættelse samt udarbejde værktøjer til at understøtte arbejdet. Arbejdsgruppen er under opstart.