Styregruppen for Regionernes Indkøb

Regionernes Fælles Indkøb er administrativt forankret under kredsen af regionsdirektører. Den overordnede styring af RFI varetages af Styregruppen for Regionernes indkøb.

 

Styregruppen for Regionernes Indkøb udgøres af:

Jacob Stengaard Madsen, formand for styregruppen og regionsdirektør Region Midtjylland
Jacob.Stengaard.Madsen@stab.rm.dk
tlf.78410020

Roeland Victor Løfberg, økonomidirektør i Region Nordjylland
rovl@rn.dk

Mogens Sehested Kristensen, økonomidirektør i Region Syddanmark
msk@rsyd.dk

Jens Buch Nielsen, økonomidirektør i Region Hovedstaden
Jens.Buch.Nielsen@regionh.dk 

Karsten Ole Knudsen, økonomidirektør i Region Sjælland
kokn@regionsjaelland.dk

Rikke Margrethe Friis, cheføkonom i Danske Regioner
rmf@regioner.dk

Flemming Sonne, Administrerende Direktør i Amgros
fs@amgros.dk

 

Endvidere er kredsen af regionale indkøbschefer fast tilforordnede deltagere i styregruppens møder.

Der afholdes styregruppemøde ca. 6 gange om året.