Færre får infektion på sygehuset

På få år har alle fem regioner mindsket antallet af borgere, som får en alvorlig diarré-infektion i forbindelse med et sygehusbesøg. Samtlige regioner har sat indsatser i gang, og regionernes niveauer kommer tættere på hinanden. Vi har taget hånd om en alvorlig udfordring på tværs af landet, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Ved indgangen til 2013 fik omkring 21 ud af 100.000 borgere en alvorlig diarré-infektion i forbindelse med et sygehusbesøg. I 3. kvartal 2016 var det tal faldet til omkring 13 ud 100.000 – en forbedring på 38 procent. Fire ud af fem regioner har på et år nedbragt antallet af borgere, der får en såkaldt clostridium difficile-infektion. Kun Region Midtjylland bevæger sig en smule den forkerte vej, men alligevel ligger regionen bedst af de fem og har færrest smittede med lidt over 10 ud af 100.000.

Det viser nye tal for otte nationale mål for sundhedsvæsenet, som Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet aftalte i foråret 2016. Målene skal i endnu højere grad sikre fokus på de resultater, der er vigtigst for patienterne. Tallene er en del af Danske Regioners kvartalsmæssige ”Status for nationale mål”.

- Når man kommer på sygehuset, kommer man der for at blive rask, men det hænder desværre, at nogle få patienter får en slem infektion, mens de er der. Det kan ske, når mange mennesker med mange sygdomme er samlet under samme tag, og derfor skal vi være yderst påpasselige og grundige med at overholde hygiejneretningslinjer. Det er en god nyhed for patienterne, at sygehuse på tværs af landet nu melder om markant færre infektioner, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Vifte af indsatser i gang

De seneste år har alle regioner sat direkte ind over for de sygehuserhvervede infektioner. På hygiejnefronten har sygehusene blandt andet skærpet desinficeringen af kontaktflader, udskiftet stofbetræk på møbler til betræk, som kan rengøres, erstattet stofgardiner med skærme, som kan rengøres, og desinficeret hele rum med en såkaldt Glossair-maskine.

Der er samtidig lagt et intensivt arbejde i at informere om god hygiejne og at isolere patienter med en alvorlig diarré-infektion efter hurtig diagnostik. I selve behandlingen af infektionen anvender man i højere grad probiotika, som indeholder levende mikroorganismer, der kan ændre tarmfloraen.

Større ensartethed i regionerne

Indsatserne viser sig blandt andet ved, at der i 3. kvartal 2016 var mindre forskel på de to regioner med flest og færrest infektioner på sygehusene end tidligere.

- Det er et meget vigtigt parameter at måle på, for som patient skal du kunne forvisse dig om god og sikker behandling, uanset hvor i landet du bor. Det arbejder vi stenhårdt på i regionerne, og det står vi gerne på mål for – både over for patienter og over for Folketinget, siger Bent Hansen og tilføjer:

- Infektions-problemet har vi sammen med Sundheds- og Ældreministeriet skrevet direkte ind som et fokusområde i de nationale mål, fordi det skal forbedres. Nu ser vi sort på hvidt, at det lykkes, og nu skal vi holde snuden i sporet.

LÆS MERE: Nøgletal for nationale mål, 3. kvartal 2016

Fakta

MÅLRETTET INDSATS MOD SYGEHUSINFEKTIONER I ALLE REGIONER

I løbet af få år har alle fem regioner nedbragt antallet af borgere, som tilegner sig en alvorlig bakterie-infektion i forbindelse med et sygehusbesøg.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Læs mere

Relaterede nyheder

2,3 millioner kroners rabat på fælles indkøb af bleer

De regionale hospitaler og institutioner bruger læssevis af bleer, så hvad er mere naturligt end at sikre sig mængderabat? 15 millioner bleer lød ordren på ved sidste udbud – og de mange bleer gav en samlet rabat på 2,3 millioner kroner.

Læs mere

Historisk skifte i styring af hospitaler

Det er lykkedes os at få afskaffet produktivitetskravet, og fra årsskiftet har vi med regeringen aftalt en helt ny måde at styre sundhedsvæsnet på: Nærhedsfinansiering, der skal skabe et bedre og mere sammenhængende sundhedsvæsen for borgerne, skriver Stephanie Lose og Ulla Astman.

Læs mere

Regionerne er klar til at omstille sundhedsvæsenet

Et bedre og mere nært sundhedsvæsen kræver høj kvalitet og specialiseret sundhedsekspertise. Det har regionerne, og det stiller vi gerne til rådighed, siger Stephanie Lose, formand i Danske Regioner, i forlængelse af statsministerens bebudede sundhedsreform efter sommerferien. Regionerne er i fuld gang med at omstille sundhedsvæsenet på borgernes præmisser.

Læs mere

Flere med blodpropper i hjernen får dyr behandling

Flere patienter end tidligere antaget har gavn af specialiseret behandling, hvis de får en blodprop i hjernen. Hjælpen kan redde liv, og patienter kan undgå alvorlige følger. ”Behandlingen er god, men dyr, og det er én af grundene til, at vi nu efterlyser et væsentligt økonomisk løft fra staten”, siger næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman.

Læs mere