Og vinderen er …

For at øge interessen for psykiatriske specialer blev der igen i år uddelt priser for de bedste opgaver til medicinstuderende. "Det er dejligt at se den entusiasme, der er omkring det psykiatriske område. Det er vigtigt, at vi også fremover sikrer dygtige læger i vores psykiatri, og prisopgaverne viser, at de er på vej", siger Charlotte Fischer, formand for Psykiatri- og Socialudvalget.

Danske Regioner har igen i år udloddet sin årlige prisopgave for medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri. Prisopgaven har til formål at fremme dygtige medicinstuderendes interesse for de psykiatriske specialer.

Bedømmelsesudvalget bestod af professor, overlæge, dr.med. Jørgen Aagaard, overlæge, dr.med. Marlene B. Lauritsen og Professor, ledende overlæge ph.d. Merete Nordentoft. Udvalget var enige om, at de indsendte opgaver leverede et højt fagligt niveau.

Førstepladsen og 25.000 kr. gik til Marie Starzer med opgaven: Substance-induced psychosis: a risk factor for severe mental illness.

Bedømmelsesudvalget sagde om opgaven, at den belyser en klinisk relevant problemstilling og bidrager til at tydeliggøre en hidtil mindre kendt risikogruppe. Studiet påpeger en alvorlig, men yderst relevant sammenhæng mellem tidligere stof-induceret psykose og risikoen for at udvikle psykiske lidelser, som på sigt kan få konsekvenser for praksis på området.

Andenpladsen og de. 15.000 kr. gik til Christopher Rohde med opgaven: Schizophrenia and Dementia - Shared Etiology?

Bedømmelsesudvalget var enige om, at opgaven belyser en relevant problemstilling omkring den familiære association mellem skizofreni og risikoen for udvikling af Alzheimer-demens, og sammenhænge mellem livsstil hos skizofrene og art. Demens. Opgaven bidrager dermed til forståelsen af nogle årsagsforhold hos skizofreni.

Tredjepladsen og 10.000 kr. gik til Elin Næs Beck med opgaven: Childhood Epilepsy and Febrile Seizure and subsequent Risk of Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder.

Bedømmelsesudvalget vurderede, at der var tale om en klinisk relevant opgave, som bidrager med en yderst veldokumenteret og nuanceret beskrivelse af kendte sammenhænge mellem epilepsi, respiratoriske febrile kramper og risikoen for udvikling af ADHD.

Prisopgaven udloddes igen i slutningen af 2017.

kontakt

Hvis du vil vide mere

Mikkel Lambach, chefrådgiver
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T: 3529 8212
M: 2917 0902
E: mla@regioner.dk

Jacob Jensen, kommunikationsmedarbejder
Kommunikation
T: 3529 8339
E: jaj@regioner.dk

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Charlotte Fischer ,
Formand for Psykiatri- og Socialudvalget, regionsrådsmedlem
T 31 25 96 55
M 31 25 96 55
E chafis@regionh.dk
charlotte-fischer-fri.png
relaterede nyheder

Læs mere

Prisopgave skal fremme medicinstuderendes interesse for psykiatri

Medicinstuderende kan nu deltage i Danske Regioners årlige prisopgave, der udloddes til de bedste opgaver inden for det psykiatriske område. Prisen skal få flere medicinstuderende til at interessere sig for de psykiatriske specialer.

Læs mere

Tilfredshed med satspuljemidler til psykiatri

En god aftale, hvor Folketinget prioriterer sundhedsområdet. Sådan reagerer formand for Danske Regioner, Bent Hansen, efter at der blandt andet er bevilget 50 millioner kroner om året til psykiatrien. Han kunne dog godt ønske sig flere varige midler frem for midlertidige.

Læs mere

Nu får angst- og depressionspatienter nem og gratis psykologhjælp online

Mange danskere går rundt med ubehandlet angst og en mindre depression, hvilket er hårdt for den enkelte og en stor samfundsudgift. Regionerne vil nu udbrede internetbaseret psykologbehandling, som når patienter, der ikke bruger de eksisterende tilbud. Det er banebrydende behandling, hvor vi hjælper mere rettidigt, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Færre børn genindlægges i psykiatrien

Det sker ikke længere så ofte, at børn og unge bliver indlagt igen kort tid efter, at de er udskrevet fra en psykiatrisk afdeling. Efter flere år med et stigende antal genindlæggelser er kurven nu knækket. Det tyder på bedre sammenhæng mellem hospitalsbehandling og opfølgning, siger Charlotte Fischer, formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner.

Læs mere