Overenskomstforløb sker helt efter bogen

"PLO-lægerne ville have godbidder fra ny overenskomst med i et midlertidigt protokollat, men sådan spiller klaveret ikke i situationer som nu, hvor forhandlinger mellem regioner og læger er brudt sammen", lyder det fra formanden for Danske Regioners Lønnings- og Takstnævn, Anders Kühnau.

 

Danske Regioner undrer sig over en melding fra praksislægerne i PLO. Efter at overenskomstforhandlingerne mellem Danske Regioner og PLO er strandet, har PLO advaret sundhedsministeren mod at få vedtaget et protokollat, så den nuværende aftale forlænges midlertidigt. Men det er en helt forventelig og rimelig handling fra ministerens side, mener Danske Regioners forhandler, Anders Kühnau, der er formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn:

- PLO afviste nemlig vores opfordring til en frivillig forlængelse af de nuværende vilkår. Praksislægerne stillede som betingelse, at de kunne udvælge visse af goderne fra vores udspil til en overenskomst, og få disse goder inddraget under et midlertidigt økonomiloft. Men sådan gør man ikke. 

- Man kan ikke bare vælge visse godbidder på forhånd fra et samlet overenskomstudspil, siger Anders Kühnau. Han opfatter dog samtidig lægernes melding som et udtryk for, at der er flere elementer i det ellers strandede udspil, som lægerne er enige med regionerne om. 

- Men en overenskomst udgør en helhed, som parterne enes om. Den er ikke en buffet eller et tag-selv-bord hverken som midlertidig eller varig løsning. Der skal være enighed om et samlet udspil hele bordet rundt, tilføjer Anders Kühnau. 

En teknisk forlængelse af økonomiloftet, sådan som sundhedsministeren lægger op til, er derfor dén løsning, der lige nu er helt naturlig i en ellers unaturlig situation, lyder det fra udvalgsformanden i Danske Regioner. 

 

 

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Adam Wolf, administrerende direktør
Direktion
T:3529 8265
M:2024 2220
E:awo@regioner.dk


Torsten Ellermann Eriksen, presserådgiver
Kommunikation
M:4020 2057
E:tee@regioner.dk

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Anders Kühnau,
Fmd. for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), regionsrådsmedlem
T 23 60 27 68
M 23 60 27 68
E kuhnau@rr.rm.dk
Anders Kuhnau.png
Relaterede nyheder

Læs mere

Ny aftale styrker samarbejdet mellem regioner og speciallæger og sikrer fortsat høj kvalitet for borgerne

En ny fireårig aftale om speciallægehjælp sikrer, at der også fremover er et borgernært speciallægetilbud af høj kvalitet. Aftalen betyder blandt andet, at speciallæger og sundhedspersonale på hospitaler i højere grad vil kommunikere med hinanden

Læs mere

Ny overenskomst for de praktiserende læger styrker det nære sundhedsvæsen

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) er natten til torsdag nået til enighed om en ny overenskomst for de praktiserende læger. Hvis aftalen godkendes, træder den i kraft 1. januar 2018 og løber tre år frem i tiden. Aftalen er faldet på plads efter ca. 10 måneders forhandlinger.

Læs mere

Patienterne føler sig godt behandlet hos de praktiserende speciallæger

98 procent af patienterne hos de praktiserende speciallæger er tilfredse med behandlingen og vil anbefale den speciallæge, de har besøgt, til andre. Det viser en ny landsdækkende undersøgelse, som Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS) har gennemført.

Læs mere

Ny aftale for praktiserende læger er strandet

I nye drøftelser op mod sommerferien er det ikke lykkedes at nå en aftale om ny overenskomst for landets praktiserende læger. Vi har strakt os meget langt på økonomien – faktisk ud over smertegrænsen – for at give borgere og læger bedre rammer, men PLO griber ikke muligheden, siger Anders Kühnau, forhandlingsleder for Danske Regioner.

Læs mere