Bedre kræftoverlevelse og mindre regionale forskelle

Muligheden for at overleve en kræftsygdom er forbedret på fire store kræftområder, viser ny kortlægning. Både et- og femårs-overlevelsen er blevet højere, og særligt lungekræftpatienter lever længere. Samtidig bliver overlevelsesforskellene stadig mindre fra region til region.

I 2002 var hver tredje danske lungekræftpatient i live et år efter diagnosen. I 2014 var det tal steget til knap hver anden. I samme periode steg fem-års-overlevelsen for lungekræftpatienter fra 10 til 15 procent. Den øgede sandsynlighed for at overleve som lungekræftpatient slår også igennem på tre andre kræftområder. Også patienter med kræft i enten bryster, æggestok eller tyktarm/endetarm får nu bedre og mere målrettet behandling og lever dermed længere.

Det viser ”DMCG.dk Benchmarking Consortium II”, som er en uddybende rapport om kræftoverlevelse i Danmark 1995-2014. Rapporten er udarbejdet af Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG) på vegne af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Specialiseret behandling i hele landet

Michael Borre, kræftlæge og formand for DMCG.dk, hæfter sig ved flere betydelige fremskridt.

- Vores analyser viser, at prognoseforbedringerne især finder sted i det diagnostiske forløb og i forbindelse med de indledende, mere aggressive behandlinger. Vi kan se, at de regionale forskelle i overlevelsen er små, og at regionerne på skift har den bedste overlevelse. Det er vigtigt, at vi fortsat monitorerer kræftområdet tæt, så vi også kan følge udviklingen på regionalt niveau, siger han.

Ulla Astman, formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg, tilføjer:

- På borgernes vegne er jeg rigtig glad for, at vores dygtige personale gør en meget tydelig forskel for kræftpatienterne. Vi bliver hele tiden dygtigere til at sætte ind i tide og behandle, og vi udvikler personlig medicin, som oftere rammer rigtigt første gang. Det er helt afgørende, at du som patient får specialiseret behandling, uanset hvor i landet du bor, og derfor er det meget positivt, at bopæl ikke er udslagsgivende for kræftoverlevelsen.

Lavere socialklasser halter efter

Rapporten fra Danske Multidisciplinære Cancer Grupper viser desuden, at overlevelsen er ens, uanset om patienten har bopæl i by-, mellem-, land- eller yderkommuner. Afstanden til et sygehus er dermed ikke afgørende.

- Til gengæld er lav indkomst og lavt uddannelsesniveau forbundet med overraskende dårligere prognose – også når vi korrigerer for livsstil, som ofte tages med i ligningen. Disse grupper modtager ikke eller undlader at modtage de udrednings- og behandlingstilbud, som ellers i dag er ens for alle, siger Michael Borre.

 

Se graferne: 1-års og 5-års-overlevelsen for kræft er steget

LÆS MERE: Rapporten "DMCG.dk Benchmarking II Consortium"

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Ulla Astman,
1. næstformand, regionsrådsformand
T 96 35 11 00
M 30 23 64 54
E ullaa@rn.dk
ulla-astman-med-skulder-vers2.png
Kontakt os

Hvis du vil vide mere

Erik Jylling, Sundhedspolitisk direktør
T: 3529 8202
M: 5128 3945
E: ejy@regioner.dk

Jon Bøge Gehlert, presserådgiver
Kommunikation
M: 2115 2910
E: jbg@regioner.dk

Michael Borre, lærestolsprofessor, overlæge, dr. med.
Formand for Danske Multidisciplinære Cancer Grupper
T: +45 7845 2616
M: +45 2961 2713

Relaterede nyheder

Læs mere

Kræftpakker er tilbage på sporet

Knap 9 ud af 10 kræftpatienter kommer igennem deres kræftpakkeforløb til tiden, viser nye tal. Dermed er kræftpakkerne tilbage på sporet efter et udsving tidligere på året. Regionerne er trukket i arbejdstøjet og har handlet på en kritisk udvikling, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Regioner vil undersøge årsager til fald i opfyldelse af kræftpakker

- Det er ikke i orden. Ved mistanke om kræft skal borgere hurtigt udredes, og syge skal sættes i behandling. Vi vil derfor hurtigt rette op på dårlige resultater fra 2. kvartal, så vi kan fortsætte den positive udvikling fra de senere år, lyder det fra formanden for Danske Regioner, Bent Hansen.

Læs mere

Lovbestemt hurtig kræftbehandling står fast

Når der er mistanke om kræft, skal patienten undersøges inden for to uger, og efter patienten har takket ja til behandling, må der maksimalt gå to uger, til behandlingen går i gang. Sådan lyder loven, og det skal der ikke ændres på, siger formand Bent Hansen på vegne af Danske Regioners bestyrelse.

Læs mere

Alle kræftpatienter skal behandles til tiden

Kræftpatienter har ret til operation eller anden behandling inden for 14 dage, når deres sygdom er udredt, men det sker ikke altid. Der skal strammes op, og regionerne skal være bedre til at sende patienter på tværs af regionsgrænser, så patienten altid får hurtig hjælp, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Læs mere