Bedre kræftoverlevelse og mindre regionale forskelle

Muligheden for at overleve en kræftsygdom er forbedret på fire store kræftområder, viser ny kortlægning. Både et- og femårs-overlevelsen er blevet højere, og særligt lungekræftpatienter lever længere. Samtidig bliver overlevelsesforskellene stadig mindre fra region til region.

I 2002 var hver tredje danske lungekræftpatient i live et år efter diagnosen. I 2014 var det tal steget til knap hver anden. I samme periode steg fem-års-overlevelsen for lungekræftpatienter fra 10 til 15 procent. Den øgede sandsynlighed for at overleve som lungekræftpatient slår også igennem på tre andre kræftområder. Også patienter med kræft i enten bryster, æggestok eller tyktarm/endetarm får nu bedre og mere målrettet behandling og lever dermed længere.

Det viser ”DMCG.dk Benchmarking Consortium II”, som er en uddybende rapport om kræftoverlevelse i Danmark 1995-2014. Rapporten er udarbejdet af Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG) på vegne af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Specialiseret behandling i hele landet

Michael Borre, kræftlæge og formand for DMCG.dk, hæfter sig ved flere betydelige fremskridt.

- Vores analyser viser, at prognoseforbedringerne især finder sted i det diagnostiske forløb og i forbindelse med de indledende, mere aggressive behandlinger. Vi kan se, at de regionale forskelle i overlevelsen er små, og at regionerne på skift har den bedste overlevelse. Det er vigtigt, at vi fortsat monitorerer kræftområdet tæt, så vi også kan følge udviklingen på regionalt niveau, siger han.

Ulla Astman, formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg, tilføjer:

- På borgernes vegne er jeg rigtig glad for, at vores dygtige personale gør en meget tydelig forskel for kræftpatienterne. Vi bliver hele tiden dygtigere til at sætte ind i tide og behandle, og vi udvikler personlig medicin, som oftere rammer rigtigt første gang. Det er helt afgørende, at du som patient får specialiseret behandling, uanset hvor i landet du bor, og derfor er det meget positivt, at bopæl ikke er udslagsgivende for kræftoverlevelsen.

Lavere socialklasser halter efter

Rapporten fra Danske Multidisciplinære Cancer Grupper viser desuden, at overlevelsen er ens, uanset om patienten har bopæl i by-, mellem-, land- eller yderkommuner. Afstanden til et sygehus er dermed ikke afgørende.

- Til gengæld er lav indkomst og lavt uddannelsesniveau forbundet med overraskende dårligere prognose – også når vi korrigerer for livsstil, som ofte tages med i ligningen. Disse grupper modtager ikke eller undlader at modtage de udrednings- og behandlingstilbud, som ellers i dag er ens for alle, siger Michael Borre.

 

Se graferne: 1-års og 5-års-overlevelsen for kræft er steget

LÆS MERE: Rapporten "DMCG.dk Benchmarking II Consortium"

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Ulla Astman,
Formand for Sundhedsudvalget, regionsrådsformand
T 96 35 11 00
M 30 23 64 54
E ullaa@rn.dk
ulla-astman-med-skulder-vers2.png
Kontakt os

Hvis du vil vide mere

Erik Jylling, Sundhedspolitisk direktør
T: 3529 8202
M: 5128 3945
E: ejy@regioner.dk

Jon Bøge Gehlert, presserådgiver
Kommunikation
M: 2115 2910
E: jbg@regioner.dk

Michael Borre, lærestolsprofessor, overlæge, dr. med.
Formand for Danske Multidisciplinære Cancer Grupper
T: +45 7845 2616
M: +45 2961 2713

Relaterede nyheder

Læs mere

Alle kræftpatienter skal behandles til tiden

Kræftpatienter har ret til operation eller anden behandling inden for 14 dage, når deres sygdom er udredt, men det sker ikke altid. Der skal strammes op, og regionerne skal være bedre til at sende patienter på tværs af regionsgrænser, så patienten altid får hurtig hjælp, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Flere danskere overlever kræft

Nye tal om kræftoverlevelsen i Danmark viser, at de sidste 10 års positive udvikling i kræftoverlevelsen fortsætter, så stadigt flere danskere overlever en kræftsygdom. 81 procent af kvinder og 79 procent af mænd er i dag i live et år efter, de har fået deres diagnose.
- Den gode udvikling viser, at det vi gør virker. Vi vil fremover have endnu mere fokus på at målrette medicin og behandling mod den enkelte patient, siger Bent Hansen, formand i Danske Regioner.

Læs mere

Forskere får nemmere adgang til biologiske ”banker”

Med mere information samlet på ét sted, og med én indgang via en ny hjemmeside, skal forskere nu have hurtigere og bedre adgang til at benytte materiale fra regionernes biobanker. Målet er at bidrage til hurtigere at få udviklet nye og bedre lægemidler.

Læs mere

Ekstra indsats mod kræft rulles nu ud i hele landet

Den fjerde nationale kræftplan er klar til at blive indført. Danske Regioner er sammen med regeringen og kommunerne klar til at bekæmpe sygdommen med 16 nye initiativer.

Læs mere