Gebyr til patienter, der ikke møder op, har ingen effekt

Forsøg med at udstede gebyr ved udeblivelser på hospitalsafdelinger i Silkeborg og Viborg, har ikke fået flere til at overholde aftaler: – Vi har fået afklaret, at det ikke virker at afkræve patienter 250 kroner i straf, så vi satser nu på andre metoder for at få flere patienter til at møde op, siger formand for Danske Regioner, Bent Hansen.

En del patienter udebliver fra deres aftaler med hospitalerne. Men gebyrer – eller bøder – er ikke vejen frem. En sms med beskeden ”Husk aftalen på hospitalet i morgen” og booking-systemer, hvor patienterne selv vælger den tid, der passer dem bedst, virker bedre.

Truslen om at patienter, der udebliver, bliver pålagt at betale 250 kroner har ingen effekt, konkluderer analyseinstitutterne KORA/VIVE og Defactum, der har stået for forsøgene og evalueringen af dem. I en del tilfælde skyldtes udeblivelserne, at borgere har haft problemer med fx e-boks – og i andre tilfælde skyldtes udeblivelserne glemsomhed.

Regioner vil hellere motivere frem for straffe

-Vi vil hellere hjælpe borgerne med at huske aftalerne end at straffe dem, der glemmer aftaler, for erfaringerne viser nu, at det ikke nytter noget at true med et gebyr, siger Bent Hansen.

Normalt udebliver omkring 4-5 % af patienterne ved ambulante planlagte kontroller på hospitalerne. I Viborg og Silkeborg fortsatte andelen af udeblevne patienter på samme niveau trods advarsler og gebyrer: 4,95 % af patienterne udeblev i forsøgsperioden, selv om var blevet gjort opmærksomme på gebyret. 

Kontrolgruppen, hvor patienterne ikke risikerede gebyrer, udeblev i stort set samme omfang – her var antallet af udeblivelser nemlig 4,86 %.

Forsøgene med gebyrer har ikke været omkostningseffektive, og på baggrund af konklusionen fra forsøgene anbefaler Danske Regioner altså at gå andre vegne: 

-Vi vil ikke slå folk oven i hovederne og true med bøder, når de nu har vist sig at være uden effekt. En gebyr-ordning kan desuden have social slagside. Vi vil hellere udbrede venlige og moderne metoder, der har vist sig at have større virkning: Nemlig påmindelser i kraft af sms-beskeder og muligheden for, at patienter selv kan booke tider, der passer dem, siger Bent Hansen.

FAKTA:

  • Forsøgene på to udvalgte afdelinger på hospitalerne i henholdsvis Viborg og Silkeborg løb i 2015-2016 
  • Henved 3.000 gange blev patienter orienteret om at de ville få en regning, hvis ikke de mødte op som aftalt
  • Andel udeblivelser ved orientering om gebyr: 4,95 %
  • Andel udeblivelser uden gebyrkrav: 4,86 % 
  • De 20-40-årige, mænd og udsatte grupper er blandt dem, der oftest udebliver

Læs mere: 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

Læs mere

Historisk skifte i styring af hospitaler

Det er lykkedes os at få afskaffet produktivitetskravet, og fra årsskiftet har vi med regeringen aftalt en helt ny måde at styre sundhedsvæsnet på: Nærhedsfinansiering, der skal skabe et bedre og mere sammenhængende sundhedsvæsen for borgerne, skriver Stephanie Lose og Ulla Astman.

Læs mere

Regionerne er klar til at omstille sundhedsvæsenet

Et bedre og mere nært sundhedsvæsen kræver høj kvalitet og specialiseret sundhedsekspertise. Det har regionerne, og det stiller vi gerne til rådighed, siger Stephanie Lose, formand i Danske Regioner, i forlængelse af statsministerens bebudede sundhedsreform efter sommerferien. Regionerne er i fuld gang med at omstille sundhedsvæsenet på borgernes præmisser.

Læs mere

Flere med blodpropper i hjernen får dyr behandling

Flere patienter end tidligere antaget har gavn af specialiseret behandling, hvis de får en blodprop i hjernen. Hjælpen kan redde liv, og patienter kan undgå alvorlige følger. ”Behandlingen er god, men dyr, og det er én af grundene til, at vi nu efterlyser et væsentligt økonomisk løft fra staten”, siger næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman.

Læs mere

Det offentlig-private samarbejde bør styrkes, men måltal er ikke vejen

Regeringen vil med et nyt politisk udspil styrke det offentlig-private samarbejde. Det vil regioner og kommuner også. Men vi er ikke enige med regeringen om, hvordan vi indfrier det fælles mål.

Læs mere