Ny strategi skal skabe logistik i verdensklasse

Danske Regioners bestyrelse har vedtaget en ambitiøs strategi for forsyningslogistik for alle fem regioner. Formand for Danske Regioner, Bent Hansen, ser store potentialer i strategien – både økonomiske gevinster og frigjort tid for det kliniske personale til at fokusere på det vigtigste – nemlig patienterne.

Regionerne forbruger hvert år omtrent 40 milliarder på indkøb af blandt andet medicin og tjenesteydelser. 10 af milliarderne køber vi varer for. De skal bestilles, fragtes fra leverandør til et lager, herfra til det rigtige hospital og op på den rigtige afdeling til det rette skab eller operationsstue – nogle gange under særlige hygiejniske forhold.

Det er et kæmpe puslespil at sørge for, at personalet altid har de rette varer ved hånden på den letteste måde. Her vil den nye strategi for forsyningslogistik i alle fem regioner spille en stor rolle ved at professionalisere logistikken i endnu højere grad, fortæller Bent Hansen.  

- God logistik handler om at få den rigtige vare, til den rigtige pris, på det rette sted til den rette tid. Regionerne har allerede i dag stort fokus på effektiv logistik – med den nye fælles strategi for forsyningslogistik har vi fået et værktøj til at gøre det endnu bedre og løfte vores logistik op i verdensklasse, siger Bent Hansen.

Otte strategiske målsætninger

Strategien indeholder otte strategiske målsætninger, som regionerne vil arbejde med frem mod 2022. Flere af målsætninger handler om øget standardisering:

- Ved at standardisere krav til leverandører, arbejdsgange og bestillinger kan vi både opnå bedre priser på varerne og frigive tid hos det kliniske personale, så de kan koncentrere sig om deres kerneopgave: Pleje og behandling i stedet for bestilling og genopfyldning af varer, siger Bent Hansen.

En anden målsætning handler om at øge brugen af data og ny teknologi. Det kan f.eks. være teknologi til automatisk genbestilling af standardvarer ude på hospitalsafdelingerne og nye it-systemer til sporing af varer, så man let kan lokalisere dem. Herudover kan indsamling af data f.eks. bruges til at styre, hvor meget af en vare man skal have på afdelingens eget lager, og hvor meget man har brug for på de centrale lagre, så man hverken ligger inde med for store mængder, men heller aldrig løber tør.

Samtænkning af logistik og indkøb

Logistik og indkøb udgør tilsammen hospitalernes forsyningskæde. En væsentlig del af strategien for forsyningslogistik handler derfor om at tænke logistik og indkøb sammen i endnu højere grad end i dag. Det skal f.eks. ske ved, at logistikmedarbejdere inddrages tæt i udbudsprocessen, så krav til logistik og data er tænkt ind fra start af.

Både indkøb og logistikafdelingerne har desuden et fælles mål om at standardisere og forenkle vareforbruget, da det både fører til lavere priser og lettere lagerstyring.

Samtænkningen af logistik og indkøb spiller sammen med Regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020, der også fokuserer på større involvering af logistikmedarbejdere i udbudsprocessen.

Gå i samme retning

Den nye strategi skal også støtte op om, at regionerne lærer af hinanden og går i samme retning på logistikområdet.

- Det er vigtigt, at regionerne arbejder sammen om forsyningslogistikken. Når vi standardiserer arbejdsgange, systemer og varer på tværs af regioner, bliver det både lettere for leverandører at handle med os og lettere for vores personale at gå fra et hospital til et andet, siger Bent Hansen.

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

KONTAKT

Hvis du vil vide mere

Bent Hansen,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T 78 41 00 10
M 40 31 37 07
E bent.hansen@rr.rm.dk
Bent Hansen (2)
Relaterede nyheder

Læs mere

Ekstra helikopter i Nordjylland betyder større tryghed

Der er flere gode toner i finanslovsaftalen for 2018, som regeringen og Dansk Folkeparti netop har fremlagt – blandt andet en ny akuthelikopter og penge til et mere sammenhængende sundhedsvæsen. Men der er ikke sat penge af direkte til hverken hospitalsvæsenet eller psykiatrien, og det er ærgerligt, mener Danske Regioner.

Læs mere

Regioner frygter millioner i udgift til erstatninger, regionerne ikke har ansvar for

Et forslag fra Folketinget om nye regler for patienterstatninger er på vej. Men det skyder langt over målet, mener Danske Regioner. Forslaget indebærer bl.a, at skatteborgerne skal betale erstatninger for fejl begået i det private erhvervsliv.

Læs mere

Farvel til hospitalskrav er godt nyt for patienterne

Produktivitetskravet, der pålægger hospitalerne ekstra aktivitet år efter år, suspenderes i 2018. Det står klart med en ny aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Det er godt nyt for patienterne, at vores hospitalspersonale nu får bedre mulighed for at gøre det rigtige for patienterne, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Offentligt ansatte og private leverandører skal luge ud i unødvendige regler

Regeringen indfører en udvidet udfordringsret i samarbejde med KL og Danske Regioner. Målet er at komme af med unødvendige regler. Borgerne skal ikke opleve, at deres skattekroner bliver spildt på unyttigt arbejde

Læs mere