Offentligt ansatte og private leverandører skal luge ud i unødvendige regler

Regeringen indfører en udvidet udfordringsret i samarbejde med KL og Danske Regioner. Målet er at komme af med unødvendige regler. Borgerne skal ikke opleve, at deres skattekroner bliver spildt på unyttigt arbejde

Den nye udfordringsret giver offentligt ansatte og private leverandører mulighed for at foreslå nye måder at gøre tingene på.

Regeringen udvider udfordringsretten i forhold til tidligere. Regeringen er nemlig nu parat til at ændre lovgivningen, hvis det er nødvendigt. Hertil kommer, at det ikke længere kun skal være ansatte i kommuner og regioner, der skal kunne udfordre reglerne. Også statsligt ansatte og private leverandører til den offentlige sektor skal kunne påpege unyttige regler.

Regeringen vil give tilladelse til at afprøve forslag, hvor hverdagens eksperter får mulighed for at bevise, at de kan gøre det bedre, hvis bare reglerne ændres.

 

Regioner hilser forslaget velkommen

- Borgerne og virksomheder skal opleve, at regionernes indsats tager udgangspunkt i deres behov. Hvis unødvendige regler eller procedurer står i vejen, skal det frem i lyset, siger formand for Danske Regioner, Bent Hansen og tilføjer:

- Derfor hilser vi det nye initiativ velkomment og ser frem til, at flere kan komme på banen med konstruktive forslag. Regionernes mål vil altid være mest mulig velfærd for pengene og et sundhedsvæsen på borgernes præmisser, siger formand for Danske Regioner, Bent Hansen.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll ønsker med udvidelsen at at komme af med unødvendig bureaukrati.

- Ingen ved bedre end de ansatte, hvor bureaukratisk den offentlige sektor kan være. Den enkelte sygeplejerske, sagsbehandler eller private madleverandør er ofte ekspert i at udpege unødvendige regler og krav til dokumentation, der bare er spild af tid. Jeg vil nu give alle offentligt ansatte og private leverandører mulighed for at udfordre reglerne. Målet er, at vi skal af med unødvendige regler og gøre tingene på en smartere måde. Borgerne skal ikke opleve ansatte, der bruger tid på unyttigt arbejde, siger Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll.

Formand for Kommunernes Landsforening Martin Damm hilser også den udvidede udfordringsret velkommen.

- Jeg hilser regeringens initiativ til en udvidet udfordringsret velkommen. Det er en meget vigtig dagsorden. Kommunerne har længe haft fokus på at frigøre tid til kerneopgaverne, blandt andet gennem centralisering af administrative opgaver og slankning af ledelseslagene. Det er vigtigt at fortsætte den indsats med også at få ryddet alle de regler af vejen, som hindrer vores medarbejdere i at levere en god service til borgerne og udnytte ressourcerne effektivt, siger formand for KL, Martin Damm og tilføjer:

- Jeg opfordrer alle kommuner til at gå positivt ind i arbejdet og håber, at Folketinget tilsvarende vil se med positive briller på de forslag, der kommer ind til forenkling af nationale regler, siger formand for KL, Martin Damm.

Fakta om den udvidede udfordringsret

I økonomiaftalerne for 2018 mellem regeringen, KL og Danske Regioner blev det aftalt at indføre en udvidet udfordringsret. Udfordringsretten giver alle offentligt ansatte og private leverandører ret til at udfordre gældende lokale og nationale regler ved at påpege uhensigtsmæssige regler samt søge om fritagelse for gældende regler i en periode.

Formålet med udfordringsretten er at få ny viden og praktiske erfaringer, der kan bane vejen for en bedre opgaveløsning gennem effektiviseringer og regelforenklinger i den offentlige sektor.

Udfordringsretten er udvidet i forhold til den tidligere udfordringsret i 2008-2015. Der er åbnet for at lave forsøg, hvis gennemførsel kræver ny forsøgslovgivning. Desuden vil regeringen også overveje at gennemføre forslag uden forudgående forsøg. Endelig kan statsligt ansatte og private leverandører nu også udfordre.

Ansøgning om undtagelse fra lokale regler behandles decentralt i den ansvarlige kommune, region eller statslige institution. Kommuner og regioner beslutter politisk, hvilke forslag vedrørende statslige regler, der skal sendes videre til de relevante ministerier. Der kan løbende indsendes forslag.

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Anne Køks, konsulent
Center for forhandling, aftaler og overenskomster
T: 3529 8428
M: 3034 4660
E: akn@regioner.dk

 

Torsten Ellermann Eriksen, presserådgiver
Kommunikation
M: 4020 2057
E:tee@regioner.dk

KONTAKT

Hvis du vil vide mere

Bent Hansen,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T 78 41 00 10
M 40 31 37 07
E bent.hansen@rr.rm.dk
Bent Hansen (2)
Relaterede nyheder

Læs mere

Regioner frygter millioner i udgift til erstatninger, regionerne ikke har ansvar for

Et forslag fra Folketinget om nye regler for patienterstatninger er på vej. Men det skyder langt over målet, mener Danske Regioner. Forslaget indebærer bl.a, at skatteborgerne skal betale erstatninger for fejl begået i det private erhvervsliv. Fx hvis en privatansat fysioterapeut eller en læge er ansat af en virksomhed eller en boldklub fejlbehandler borgere. –Helt urimeligt, lyder reaktionen fra Danske Regioner.

Læs mere

Farvel til hospitalskrav er godt nyt for patienterne

Produktivitetskravet, der pålægger hospitalerne ekstra aktivitet år efter år, suspenderes i 2018. Det står klart med en ny aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Det er godt nyt for patienterne, at vores hospitalspersonale nu får bedre mulighed for at gøre det rigtige for patienterne, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Ny strategi skal skabe logistik i verdensklasse

Danske Regioners bestyrelse har vedtaget en ambitiøs strategi for forsyningslogistik for alle fem regioner. Formand for Danske Regioner, Bent Hansen, ser store potentialer i strategien – både økonomiske gevinster og frigjort tid for det kliniske personale til at fokusere på det vigtigste – nemlig patienterne.

Læs mere

Regionerne har skarpt fokus på administration

I budgetterne for 2018 vil alle regioner skære i udgifterne til administration, og antallet af administrative chefer i regionerne er kun steget svagt, viser tal fra regionerne. En ny analyse fra Dansk Erhverv opgør stigningen til knap 40 procent. Analysen er helt i skoven, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Læs mere