Johan Nielsen

Johan Nielsen (JON)
Seniorkonsulent
Center for Vækst, Erhverv og Regional Udvikling (VERU)
Arbejdsområder:
  • Den kollektive trafik generelt - udvikling og omkostninger
  • Pendling og mobilitet
  • Tele- og bredbåndsdækning
  • Regionernes energiforbrug
  • Energi og klima