Løn- og Praksisudvalget

Løn- og Praksisudvalget er et rådgivende udvalg nedsat under bestyrelsen

Udvalget har 14 medlemmer.