FAKTA

Sundhedsvæsenet i tal

Hvor mange danskere er hvert år i kontakt med sundhedsvæsenet? Hvor mange sengepladser råder sygehusene over? Og hvad koster det?

Se tallene for sundhedsvæsenets aktivitet, kapacitet og udgifter her. 

ANALYSE

Danske Regioners analysemagasin

regio14cover.png

REGIO er Danske Regioners analysemagasin. Magasinet indeholder analyser, artikler og viden om de områder, regionerne arbejder med: Sundhed, psykiatri, socialomårdet samt den regionale udvikling og vækst.

TEMA

Personlig medicin

Personlig medicin er behandling, hvor man ved hjælp af genetisk information kan tilpasse behandlingen til den enkelte patient.

I Danmark har vi unikke muligheder for at udvikle behandling, der er skræddersyet til den enkelte patient.

TEMA

Sygehusbyggeri

Regionerne bygger nye sygehuse for at skabe rammer for bedre og mere sammenhængende patientforløb, øget patientsikkerhed, effektivisering og højere kvalitet.

De nye sygehuse bliver bygget de næste 10-15 år. Den samlede investeringsramme er på 41,4 milliarder kroner.

 

HØRINGSSVAR

Hvad mener Danske Regioner om ...

Vi udarbejder løbende høringssvar, og i arkivet kan du finde vores høringssvar om sundheds-, psykiatri- og socialområdet - og alle de andre politikområder, vi arbejder med.

PUBLIKATIONER

Læs mere

Borgernes sundhedsvæsen 2016_magasin.png

I vores publikationsarkiv finder du magasiner, pjecer, politiske udspil og andre udgivelser om vores initiativer og resultater på sundheds-, psykiatri- og socialområdet.

Psykiatri og social

Udspil: 200 nye pladser på psykiatriske afdelinger og i særlige botilbud

Danske Regioner er nu klar med et forslag om 100 særlige rehabiliteringspladser i psykiatrien og 100 pladser på specialiserede socialpsykiatrisker bosteder. "Det haster med at sikre forholdene for både patienter og medarbejdere i psykiatrien", siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

psyk-ILLU-550ny.png
personlig medicin

Personlig medicin er her allerede og bør styrkes

4.864 blodprøver har gigtpatienter nu afgivet til den nye biobank, i håb om bedre behandling i fremtiden. Kræftpatienter har allerede stor gavn af personlig medicin.

"Det går den rigtige vej, og vi skal videre, for med genetiske oplysninger kan lægerne i fremtiden ramme plet og ordinere virksom medicin langt hurtigere end i dag, sagde Bent Hansen, formand i Danske Regioner, på konferencen Personlig medicin - veje til bedre patientbehandling d. 4. november 2016.

bent-konf-3.png
kampagne

Antibiotika eller ej?

Alle kan få en urinvejsinfektion, men sygdommen rammer især kvinder under 30 og over 70 år. Kun ca. halvdelen af alle, der har symptomer, har sygdomsfremkaldende bakterier i urinen - og for den anden halvdel virker antibiotika ikke. Derfor er det vigtigt, at man går til læge, inden man får antibiotika.

Danmark har i mange år haft fokus på bekæmpelse af antibiotikaresistens, og Danske Regioner samarbejder med en række af de vigtigste aktører i sundhedsvæsenet om kampagnen Antibiotika eller ej.

antibiotika-toilet-550.png
FAKTA

Ventetiden er blevet kortere i børn- og ungdomspsykiatrien

Der indlægges og behandles stadig flere patienter i psykiatrien, og ventetiderne falder, viser ny kortlægning af psykiatrien. Men antallet af genindlæggelser er samtidig steget.

"Den udvikling skal knækkes", siger Charlotte Fischer, formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg.

ventetid-psyk-15-nov-16-550-2.png
medicinråd

Høring om metoder for vurdering af medicin

Danske Regioner har sendt forslag om metoder for medicinvurdering til høring hos de organisationer, der bliver en del af det kommende råd. I løbet af oktober er der mulighed for at afgive svar på de metoder, der kan tænkes anvendt i Medicinrådet, der begynder sit arbejde i 2017.

kræftplan IV

Vigtigt med fortsat fokus på forskning og kapacitet

I Danske Regioner hilser vi regeringens udspil velkommen, men opfordrer samtidig til yderligere fokus på, hvordan kræftforskningen kobles tættere sammen med behandlingen. Der er tilfredshed med signalet - men de økonomiske udfordringer er ikke løst endnu.

relaterede nyheder

Læs mere