Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark

Antallet af kliniske forsøg i Danmark har i en periode været faldende. Via samarbejdet "Én Indgang for industrien til kliniske forsøg" har regionerne iværksat en række tiltag, der det gør det mere attraktivt for virksomhederne at gennemføre deres kliniske forsøg i Danmark

Efter flere år med fald i antallet af kliniske forsøg i Danmark, etablerede regionerne i 2012 "Én Indgang for industrien til kliniske forsøg". Samarbejdet skal bidrage til at øge antallet af kliniske forsøg i gennemført Danmark.

Samarbejdet i "Én Indgang" / Clinical Trials Office Denmark bygger på to netværk bestående af koordinatorer og jurister i samtlige regioner. Via begge netværk stiller regionerne service og information til rådighed målrettet virksomheder, der overvejer Danmark som site for et klinisk forsøg. 

I stedet for selv at kontakte en masse sygehuse kan virksomhederne kan nøjes med at henvende sig til ”Én Indgang”/Clinical Trials Office Denmark. Lægemiddelvirksomgheder og CRO'er (contract research organizations) kan således bl.a. bruge "Én Indgang"/Clinical Trials Office Denmark til at:

• få et samlet overblik over relevante samarbejdspartnere i forbindelse med
  k
liniske forsøg i Danmark, inklusive kontaktoplysninger, i løbet af 4 hverdage

• få adgang til national forhandling af kontrakter i forbindelse
   med kliniske forsøg i Danmark
 
Du kan læse mere om regionernes samarbejde "Én Indgang"/Clinical Trials Office Denmark her 

NEXT
Arbejdet med at tiltrække flere kliniske forsøg til Danmark involverer også partnerskabet NEXT; National Experimental Therapy Partnership. NEXT er et offentligt-privat partnerskab inden for klinisk forskning, bestående af seks offentlige institutioner og fem lægemiddelproducerende virksomheder NEXT vil gøre Danmark til et foretrukket land for lægemiddelindustrien at foretage de helt tidlige afprøvninger af nye lægemidler i patienter (med fokus på Proof of concept-forsøg). Partnerskabet blev startet 1. november 2014. Læs mere om NEXT her.

  Læs mere:

Netværk af regionale koordinatorer

Der er udpeget en regional koordinator i hver region. Ved kontakt til én af de fem personer opnås kontakt med et samlet sundhedsvæsen i Danmark. De fem personer kan hjælpe med den videre proces. De regionale koordinatorer er:

Region Hovedstaden: Kristian Teglkamp, tlf. +45 20 59 93 72
mail: kristian.teglkamp@regionh.dk

Region Sjælland: Lene Hartmann, tlf. +45 47 32 91 34
mail: lhar@regionsjaelland.dk

Region Syddanmark: Charlotte Calov, tlf. +45 65 50 43 60
mail: ccalov@health.sdu.dk

Region Midtjylland: Helene Nørrelund, tlf: + 45 87 15 58 72
mail: hwn@dce.au.dk

Region Nordjylland: Meriam Dorthe Blom van der Male, tlf: + 45 97 66 45 44 
mail: Aalborguh.Enindgang@rn.dk

Region Hovedstaden: Jane Tidemand, tlf. +45 20 59 94 48
mail: jane.tidemand@regionh.dk
 

Juridisk netværk - Network of Legal Advisers
Regionerne har dannet et juridisk netværk, således at regionerne udgør én forhandlingspart i forhold til industrien. Det er kun nødvendigt at kontakte én af juristerne for at opnå kontakt med et samlet sundhedsvæsen i Danmark. Det juridiske netværk består af:

Marie Thyrgaard Jensen, Region Hovedstaden, tlf.: +45 38 66 69 27
Mail: marie.thyrgaard.jensen.02@regionh.dk

Susanne Kudsk, Aarhus Universitet/Region Midtjylland, tlf.: +45 87 15 32 41
mail:  sfk@adm.au.dk

Mette Lykke Bak (SDU), Region Syddanmark /Region Sjælland, tlf.: +45 65 50 10 48 
mail: mlb@sdu.dk

Susanne Ries, Aalborg Universitetshospital/Region Nordjylland, tlf.: +45 99 32 68 26
mail: s.ries@rn.dk

Regionerne tilbyder industrien følgende standardkontrakter:Senest opdateret  05-01-2016 af Ole Ravnholt Sørensen
Oprettet 30-04-2012 af Ole Ravnholt Sørensen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Ole Ravnholt Sørensen
Seniorkonsulent
T: 35 29 81 72
M: 29 17 08 72
ors@regioner.dk
Maj-Britt Juhl Poulsen
Chefrådgiver/teamleder
T: 35 29 81 17
M: 29 17 09 30
mjp@regioner.dk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS - emneord

Forskning