Nu er udbuddet for værdibaseret styring her

Danske Regioner har lagt procesledelse af tværregionalt projekt om værdibaseret styring i sundhedsvæsenet udbud

Danske Regioners bestyrelse har iværksat et tværregionalt projekt om at styre efter værdi for patienten. Projektet skal bidrage til at udvikle metoder til systematisk opfølgning på resultater (klinisk kvalitet og patientnære mål) og ressourceforbrug. Udgangspunktet for arbejdet er syv afgrænsede patientgrupper, og endemålet er en fællesregional styrings- og opfølgningsmodel til værdibaseret styring, der er testet og virker i praksis.

Udbudsopgaven omfatter procesledelse og udarbejdelse af en teknisk kravspecifikation for it-værktøjer/it-understøttelse af værdibaseret styring, som tager højde for de afdækkede muligheder og potentialer, brugernes behov og implementering.

Praktisk information

Du kan se udbudsbekendtgørelsen i Tender Electronick Daily her og læse mere om udbuddet nederst på denne side.

Af tekniske årsager er det alene muligt at lægge ESPD-filen op i en PDF-version på denne hjemmeside. Ansøgere må derfor selv vælge om denne ønsker at aflevere ESPD i enten PDF eller XML-fil. Såfremt ansøger ønsker at få tilsendt ESPD-filen i XML-versionen, kan der skrives til udbuddets kontaktperson på maria.haugaard@twobirds.com.

Der ligger opdaterede versioner af dokumenterne, dette er markeret med nummer på versionen. Der er udelukkende foretaget små ændringer i layout.

Projektets faser

Projektet er opdelt i 4 faser. Hver fase ender ud i et resultat.