Sikre fødsler - et kvalitetsprojekt på alle fødeafdelinger i Danmark

Regionerne arbejder med Sikre fødsler for at forbedre patientsikkerheden på alle landets fødeafdelinger. Målet er, at antallet af børn, født med iltmangel, skal halveres

Hvert år fødes ca. 60.000 børn i Danmark. Mellem 500 og 700 børn om året oplever iltmangel under fødslen. Barnet behøver ikke tage varig skade af iltmanglen, og de fleste børn får det godt igen efter fødslen. Men i omkring 10 tilfælde bliver barnet alvorligt skadet på grund af for lidt ilt under fødslen.

Sikre fødsler er en fælles indsats, der sikrer, at alle læger og jordemødre bliver trænet i at overvåge moderens veer og barnets hjertelyd (CTG). Projektet sætter også fokus på tværregional videnspredning, på implementering af nye kliniske pakker, på sikre arbejdsgange, herunder kommunikation og teamtilgange.

Projektet er udviklet for regionerne med bistand fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, Dansk Selskab for Pædiatri, Jordemoderforeningen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Patientforsikringen, de fem regioner og Danske Regioner.

Regionerne bevilgede 5,9 millioner kroner til projektet i perioden 2012 til 2014. Sikre fødsler var et unikt projekt, fordi regionerne kastede sig ud i et storskala-projekt fra starten. Projektet sluttede ved udgangen af 2014. Projektet har været en succes, og regionerne ønsker på den baggrund at fastholde de forbedringer, som projkete indtil videre har medført. Grunden hertil er, at Sikre fødsler har sikret, at der er opnået et markant kompetenceløft i brug af CTG, at Sikre fødsler har bidraget til at stimulere god læringskultur, tværfagligt samarbejde, videnspredning, og at fødeafdelingerne er nået rigtig langt med implementering af de nye kliniske pakker. Samtidig er det nødvendigt at fastholde forbedringerne over tid for at kunne opnå det ønskede mål om at halvere antallet af børn født med iltmangel. Det er et ambitiøst mål, som regionerne og fødeafdelingerne gerne vil bevare. Det er også svært. Og ressourcekrævende. Men det er fagligt og menneskelig meningsfuldt. 

Læs mere:  

Senest opdateret  10-03-2015 af Rasmus Grønborg
Oprettet 30-08-2012 af Rasmus Grønborg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Trine Petersen
Seniorkonsulent
T: 35 29 82 26
M: 20 60 28 25
tpe@regioner.dk
 
 
 
 
 
 

RSS - emneord

Patient
Sundhed
Kvalitet