Medicin

Sygehusmedicinområdet har højere vækstrate end det øvrige sundhedsvæsen og har som følge heraf regionernes store fokus

I fremtiden forventes der at komme flere nye lægemidler på markedet, vi vil blive i stand til at behandle flere sygdomme samtidig med, at antallet af behandlingskrævende patienter vil stige som følge af den demografiske udvikling. Lægemidlerne vil endvidere blive mere målrettet konkrete patientgrupper, også kaldet Personlig Medicin.

Medicinrådet

For at håndtere udviklingen på sygehusmedicinområdet har regionerne den 1. januar 2017 nedsat Medicinrådet. Danske Regioners bestyrelse besluttede i foråret 2016 at etablere Medicinrådet, der gennem en styrket faglig vurdering og inddragelse af økonomiske omkostninger skal sikre regionerne et bedre forhandlings- og udbudsgrundlag. Herudover skal Medicinrådet bidrage til en højnet kvalitet i lægemiddelbahandlingen og samtidig sikre en ensartet behandling over hele landet. 

Medicinrådet har en selvstændig hjemmeside: www.medicinraadet.dk

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

majbrit.png
Læs mere om

Udgifter til medicin

relaterede nyheder

Læs mere

Carlsbergfondet giver 15 millioner kroner til forskning i etiske aspekter af Personlig Medicin

Personlig medicin vinder frem, og det øger behovet for mere grundlæggende forskning i de etiske, juridiske og organisatoriske aspekter af udviklingen og brugen af den. Carlsbergfondet bevilger derfor 15 mio. kr. til professor, ph.d. Mette Nordahl Svendsen fra Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet til forskningsprojektet Personalized Medicine in the Welfare State (MeInWe)

Læs mere

Forskere får nemmere adgang til biologiske ”banker”

Med mere information samlet på ét sted, og med én indgang via en ny hjemmeside, skal forskere nu have hurtigere og bedre adgang til at benytte materiale fra regionernes biobanker. Målet er at bidrage til hurtigere at få udviklet nye og bedre lægemidler.

Læs mere

20 millioner fra Regionernes Medicinpulje til uafhængige forsøg

For fjerde år i træk uddeler Regionernes Medicinpulje penge til uafhængige forsøg. "Der er brug for uvildige forsøg fx for at finde ud af, om patienter måske hjælpes lige så godt eller bedre med færre eller mindre doser medicin", siger Danske Regioners formand, Bent Hansen.

Læs mere

Lægemiddelagentur bør placeres i Danmark

Regeringen har officielt lagt billet ind på at få Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, til Danmark. Den danske life science-branche er utroligt stærk, og vi satser på personlig medicin, så Danmark er oplagt til at huse agenturet, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Læs mere