Medicin

Sygehusmedicinområdet har højere vækstrate end det øvrige sundhedsvæsen og har som følge heraf regionernes store fokus

I fremtiden forventes der at komme flere nye lægemidler på markedet, vi vil blive i stand til at behandle flere sygdomme samtidig med, at antallet af behandlingskrævende patienter vil stige som følge af den demografiske udvikling. Lægemidlerne vil endvidere blive mere målrettet konkrete patientgrupper, også kaldet Personlig Medicin.

Medicinrådet

For at håndtere udviklingen på sygehusmedicinområdet har regionerne den 1. januar 2017 nedsat Medicinrådet, der gennem en styrket faglig vurdering og inddragelse af økonomiske omkostninger skal sikre regionerne et bedre forhandlings- og udbudsgrundlag. Herudover skal Medicinrådet bidrage til en højnet kvalitet i lægemiddelbahandlingen og samtidig sikre en ensartet behandling over hele landet. 

Medicinrådet har en selvstændig hjemmeside: www.medicinraadet.dk

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

majbrit.png
Læs mere om

Udgifter til medicin

relaterede nyheder

Læs mere

Opbakning til justering af Medicinrådets rammer

Danske Regioners bestyrelse tilslutter sig Medicinrådets forslag til løsninger på udforinger med at overholde tidsplanen for vurdering af lægemidler. Målet er stadig, at Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, udpeger formænd for fagudvalg, men hvis ikke det lykkes, skal regionerne kunne gøre det.

Læs mere

Regionerne står klar til at løfte dansk life science

Regionerne vil spille aktivt med, når regeringen senere på året lancerer en vækststrategi for det danske lægemiddel-, medico- og biotekområde. Vi skal styrke sundhedsforskningen, så vi skaber nye og bedre behandlingsformer.

Læs mere

Carlsbergfondet giver 15 millioner kroner til forskning i etiske aspekter af Personlig Medicin

Personlig medicin vinder frem, og det øger behovet for mere grundlæggende forskning i de etiske, juridiske og organisatoriske aspekter af udviklingen og brugen af den. Carlsbergfondet bevilger derfor 15 mio. kr. til professor, ph.d. Mette Nordahl Svendsen fra Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet til forskningsprojektet Personalized Medicine in the Welfare State (MeInWe)

Læs mere

Forskere får nemmere adgang til biologiske ”banker”

Med mere information samlet på ét sted, og med én indgang via en ny hjemmeside, skal forskere nu have hurtigere og bedre adgang til at benytte materiale fra regionernes biobanker. Målet er at bidrage til hurtigere at få udviklet nye og bedre lægemidler.

Læs mere