Psykiatri og social

Mange danskere rammes af en psykisk lidelse som fx angst og depression på et tidspunkt i deres liv. Ca. 20 % af den danske befolkning vil i løbet af et år have symptomer, der svarer til kriterierne for én eller flere psykiske lidelser

Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug hos voksne.

Regionerne har ansvaret for den behandlende psykiatri, der omfatter stationær og ambulant behandling på psykiatriske sygehuse, centre og afdelinger – det vil sige ansvaret for hospitalspsykiatrien.  Desuden omfatter ansvaret distriktspsykiatri, opsøgende psykoseteam og andre udgående team. Derudover skal regionerne yde konsulentbistand til regionale og kommunale institutioner.

Alle regioner har i perioden 2012-2015 oplevet en stigende efterspørgsel på behandling i hospitalspsykiatrien og i praksissektoren (egen læge, psykiatere og psykologer). I 2014 behandlede hospitalspsykiatrien for eksempel 25 % flere voksne patienter end i 2009. Alligevel har regionerne har med en række initiativer nedbragt ventetiden betydeligt.

Konference d. 26.-27. februar, Nyborg

Statuskonference om Forebyggelse af tvang i Danmark og Fagkonference om Trauma Informed Care

Psykiatrien i alle regioner holder i fællesskab en statuskonference om nedbringelse af tvang og en fagkonference om Trauma Informed Care d. 26. og 27. februar 2018 på Hotel Nyborg Strand.

Formålet med konferencen er at udbrede kendskabet til internationale og nationale metoder, der virker i forhold til forebyggelse af tvang.

På statuskonferencen d. 26. februar skabes der et samlet overblik over, hvordan de mange igangsatte tvangsforebyggende initiativer virker i praksis, og der diskuteres fremtidige indsatsområder, således at målet om at halvere antallet af bæltefikseringer inden 2020 nås.

Udover politiske oplæg, vil der være workshops fra de forskellige regioner. Hovedomdrejningspunktet er de seks kernestrategier, herunder Trauma Informed Care, som Dr. K.A. Huckshorn kommer og fortæller om.

Alle, der i løbet af de sidste år har arbejdet med tvangsforebyggende projekter/initiativer, opfordres til at præsentere deres vigtigste initiativ i en workshop. Derudover udkommer der et inspirationskatalog, hvor alle opfordres til at beskrive deres indsatser.

På fagkonferencen d. 27. februar fortæller Dr. K.A. Huckshorn om, hvad Trauma Informed Care er og hvordan man arbejder med det i USA.

Læs mere og tilmeld dig:

 

Teaser konference.jpg
Kontakt

Hvis du vil vide mere

mikkel.png
RELATEREDE NYHEDER

Læs mere

Prisopgave skal fremme medicinstuderendes interesse for psykiatri

Medicinstuderende kan nu deltage i Danske Regioners årlige prisopgave, der udloddes til de bedste opgaver inden for det psykiatriske område. Prisen skal få flere medicinstuderende til at interessere sig for de psykiatriske specialer.

Læs mere

Tilfredshed med satspuljemidler til psykiatri

En god aftale, hvor Folketinget prioriterer sundhedsområdet. Sådan reagerer formand for Danske Regioner, Bent Hansen, efter at der blandt andet er bevilget 50 millioner kroner om året til psykiatrien. Han kunne dog godt ønske sig flere varige midler frem for midlertidige.

Læs mere

Nu får angst- og depressionspatienter nem og gratis psykologhjælp online

Mange danskere går rundt med ubehandlet angst og en mindre depression, hvilket er hårdt for den enkelte og en stor samfundsudgift. Regionerne vil nu udbrede internetbaseret psykologbehandling, som når patienter, der ikke bruger de eksisterende tilbud. Det er banebrydende behandling, hvor vi hjælper mere rettidigt, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Færre børn genindlægges i psykiatrien

Det sker ikke længere så ofte, at børn og unge bliver indlagt igen kort tid efter, at de er udskrevet fra en psykiatrisk afdeling. Efter flere år med et stigende antal genindlæggelser er kurven nu knækket. Det tyder på bedre sammenhæng mellem hospitalsbehandling og opfølgning, siger Charlotte Fischer, formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner.

Læs mere
VVVV

Konference d. 26.-27. februar, Nyborg

Psykiatrien i alle regioner holder i fællesskab en statuskonference om nedbringelse af tvang og en fagkonference om Trauma Informed Care d. 26. og 27. februar 2018 på Hotel Nyborg Strand.

Formålet med konferencen er at udbrede kendskabet til internationale og nationale metoder, der virker i forhold til forebyggelse af tvang.

På statuskonferencen d. 26. februar skabes der et samlet overblik over, hvordan de mange igangsatte tvangsforebyggende initiativer virker i praksis, og der diskuteres fremtidige indsatsområder, således at målet om at halvere antallet af bæltefikseringer inden 2020 nås.

Udover politiske oplæg, vil der være workshops fra de forskellige regioner. Hovedomdrejningspunktet er de seks kernestrategier, herunder Trauma Informed Care, som Dr. K.A. Huckshorn kommer og fortæller om.

Alle, der i løbet af de sidste år har arbejdet med tvangsforebyggende projekter/initiativer, opfordres til at præsentere deres vigtigste initiativ i en workshop. Derudover udkommer der et inspirationskatalog, hvor alle opfordres til at beskrive deres indsatser.

På fagkonferencen d. 27. februar fortæller Dr. K.A. Huckshorn om, hvad Trauma Informed Care er og hvordan man arbejder med det i USA.

Læs mere og tilmeld dig: