Sundhedsdata og -it

Digitaliseringen er et middel til at indfri vores sundhedspolitiske mål om et sammenhængende sundhedsvæsen i verdensklasse, der har borgeren i centrum. Sammenhængende it-systemer og bedre brug af sundhedsdata er nødvendige for kvalitetsudviklingen af det danske sundhedsvæsen

Digitalisering rummer et stort potentiale for at skabe et mere sammenhængende sundhedsvæsen, som kan behandle bedre og billigere. Digitalisering er samtidig et vigtigt instrument til at understøtte de forandringsprocesser, som følger med kvalitetsdagsordenen. Det er derfor væsentligt, at regionerne sammen med de øvrige aktører i sundhedsvæsenet griber og udnytter de digitale muligheder.

Regionerne samarbejder om det digitale sundhedsvæsen

Regionerne arbejder målrettet med digitaliseringen for at gøre en række ting lettere og bedre for borgere og sundhedspersoner. Vores fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet indeholder seks strategiske målsætninger for det digitale sundhedsvæsen

  • Vi gør det nemt for borgerne at have en aktiv og ligeværdig rolle i patientforløbet
  • Vi gør det nemt for sundhedspersoner at passe deres kerneopgaver
  • Vi udvikler it-infrastrukturen for at skabe sikker og stabil drift
  • Vi samarbejder om at få mest muligt ud af sundhedsvæsenets ressourcer
  • Vi tager teten på at skabe sammenhængende patientforløb
  • Vi skaber klare aftaler for det digitale samarbejde i partnerskab med stat, kommuner og praktiserende læger

Sammenhængende it-systemer skaber overblik

Regionerne har i dag mange forskellige it-systemer, der hver især løser specialiserede opgaver. En vigtig opgave er at få it-systemerne til at tale sammen, så læger og sygeplejersker let kan få overblik over patienter og behandlinger. Det er et mål for alle regionerne, at sikre dette overblik ved fortsat at udvide og forbedre it-systemerne.

Læs mere

Digitalisering og sundheds-it på Linkedin

Kontakt

Hvis du vil vide mere

LGL_laura.png
RELATEREDE NYHEDER

Læs mere

Digital vækstplan skal gøre en forskel for virksomhederne

Regionerne er klar til at omsætte regeringens digitale vækstplan til konkret handling for borgere og virksomheder. Vi ved fra udenlandske erfaringer, at regional forankring er afgørende for digital vækst-succes, siger Stephanie Lose, næstformand i Danske Regioner.

Læs mere

Bedre brug af teknologi giver bedre tid til patienterne

Digitaliseringen af det danske sundhedsvæsen skal op i et højere gear. Vi skal udbrede de håndgribelige, moderne løsninger, som giver sundhedspersonalet mere tid sammen med patienterne, og som giver patienterne bedre og mere innovative behandlinger. I dag er der Sundhedspolitisk Topmøde 2017.

Læs mere

Alle borgere får straks-adgang til prøvesvar

Blodprøver, biopsier og journalnotater. Til efteråret kan man via sundhed.dk klikke sig direkte ind og se svar på sine prøver uden forsinkelse. Det er borgernes frie valg og ret at kunne se svarene med det samme, og vi skal ikke filtrere informationerne, siger Jens Stenbæk, formand for Sundhedsinnovationsudvalget i Danske Regioner.

Læs mere

Danske hospitaler har ikke oplevet hackerangreb som i England

Virksomheder og organisationer i henved 100 lande har oplevet it-angreb fra hackere – heriblandt også hospitaler i England. Herhjemme har sygehuse ikke meldt om angreb, der har påvirket sikkerheden. – Vi sikrer hele tiden systemerne, og opmærksomheden er skærpet, lyder det fra it-direktør.

Læs mere