8. marts

Faglig dag om hjerteområdet

Selv om vi er nået langt på hjerteområdet, er hjerte-kar-sygdom stadig den største dræber efter kræft. Hvordan tackler vi udfordringerne ift. forebyggelse, opsporing, behandling og rehabilitering? Dagen vil rumme inspirationsoplæg og rig mulighed for at drøfte udviklingsperspektiverne på hjerteområdet.

11. april

Danske Regioners Generalforsamling 2019

Regionsrådspolitikere, repræsentanter fra sundheds- og patientorganisationer og andre centrale aktører fylder Centralværkstedet i Aarhus til debat om fremtidens sundhedsvæsen, miljø og ressourcer, uddannelse, kollektiv trafik og andre regionale politikområder. Følg med på vores GF19-site.

fakta

Nøgletal om sundhed og regional udvikling

Regionerne har siden 2007 leveret resultater år for år. Høj produktivitet, kortere ventetid, bedre kræftbehandling for blot at nævne nogle af resultaterne på sundhedsområdet. I "Regionernes resultater 2018" kan du få et overblik over udviklingen gennem et udvalg af nøgletal fra regionernes indsatsområder.

nyhedsmails

Få skræddersyede nyheder fra Danske Regioner

Når du abonnerer på nyheder fra Danske Regioner, kan du vælge mellem 12 nyhedskategorier, der samlet set favner regionernes arbejdsområder. Du kan vælge nyheder fra en eller flere kategorier, og du kan vælge om du vil modtage mails enten i samme øjeblik, den enkelte nyhed udkommer på regioner.dk, eller som et nyhedsbrev hver 14. dag.

TEMA

Personlig medicin

Personlig medicin er behandling, hvor man ved hjælp af genetisk information kan tilpasse behandlingen til den enkelte patient.

I Danmark har vi unikke muligheder for at udvikle behandling, der er skræddersyet til den enkelte patient.

TEMA

Sygehusbyggeri

Regionerne bygger nye sygehuse for at skabe rammer for bedre og mere sammenhængende patientforløb, øget patientsikkerhed, effektivisering og højere kvalitet.

De nye sygehuse bliver bygget de næste 10-15 år. Den samlede investeringsramme er på 41,4 milliarder kroner.

 

HØRINGSSVAR

Hvad mener Danske Regioner om ...

Vi udarbejder løbende høringssvar, og i arkivet kan du finde vores høringssvar om sundheds-, psykiatri- og socialområdet - og alle de andre politikområder, vi arbejder med.

PUBLIKATIONER

Læs mere

Borgernes sundhedsvæsen 2016_magasin.png

I vores publikationsarkiv finder du magasiner, pjecer, politiske udspil og andre udgivelser om vores initiativer og resultater på sundheds-, psykiatri- og socialområdet.

årets borgerinddragende initiativ 2019

Fem initiativer for pårørende er med i kapløbet om hæderspris

Prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ fokuserer i år på inddragelse af patienters pårørende. Det er især fem initiativer rundt omkring i Danmark særligt gode til, og derfor er de nu nomineret til prisen.

borerinddrag NYHED.png
patienttilfredshed

Danske patienter er mere tilfredse end de fleste andre europæere

En international undersøgelse viser, at vi danskere er blandt de europæere, der synes bedst om den behandling, vi får på hospitalerne og hos praktiserende læger og speciallæger. ”Vi glæder os over tilfredsheden, og vi vil kæmpe for fortsat at få høje karakterer”, siger næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman.

OECD tilfredshed NYHED.png
personlig medicin

Én indgang til sikker brug af sundhedsdata

Regioner og universiteter vil med regionale datastøttecentre guide til sikker, fortrolig og smidig adgang til brug af sundhedsdata. Det betyder mere præcis diagnostik og bedre behandling til patienten. 

Formålet med datastøttecentre er bl.a. at understøtte udbredelsen af Personlig Medicin i klinisk praksis.

 

datastøttegraf2 550.png
mental sundhed

Nyt landsdækkende tilbud guider børn og unge gennem hårde tider

Flere og flere børn og unge kæmper med psykiske problemer som stress, ensomhed eller angst. Derfor udbreder Danske Regioner nu et internetbaseret tilbud til børn og unge mellem 13 og 20 år, hvor de anonymt kan få viden og råd om mental sundhed fra professionelle fagfolk.

mindhelper 550.png
sundhedsudspil

Et trygt, nært og nemt sundhedsvæsen

Få fuldt overblik over Danske Regioners nye sundhedsudspil på vores tema-side. Her kan du se hvilke konkrete initiativer, vi har præsenteret som løsninger til at løfte Danmarks sundhedsvæsen ind i fremtiden. 

hænderNYHED.png
fakta om sundhedsvæsenet

Hvad er op og ned i debatten om regionerne?

Der er rejst en debat om hvem der skal bestemme i sundhedsvæsenet, om regionernes resultater og regionernes fremtid. Her kan du finde fakta, som kan gøre dig klogere på, hvad der er op og ned i debatten.

resultater GRAFIK.png
relaterede nyheder

Læs mere