Aktivitetspulje

En del af regionernes finansiering kommer fra den statslige aktivitetsafhængige pulje. Den udbetales til regionerne på baggrund af aktiviteten i sygehusvæsenet.

Den statslige aktivitetspulje på 1,3 milliarder kroner fordeles mellem regionerne på baggrund af bloktilskudsnøglen. Puljen blev dannet i 2002 med det formål at give sygehusene incitament til at øge behandlingskapaciteten og nedbringe ventelisterne.

Princippet i aktivitetspuljen er, at regionerne får del i aktivitetspuljen, hvis aktiviteten - opgjort i DRG-værdi - når højere op end et fastlagt aktivitetsniveau. Det fastsatte aktivitetsniveau, som kaldes baseline, fastlægges i forbindelse med økonomiforhandlingerne ud fra værdien af det foregående års behandlingsaktivitet. Regionerne får således del i de midler, der er afsat i aktivitetspuljen, hvis behandlingsaktiviteten er større end den fastsatte baseline.

Ved opgørelsen af aktivitetspuljen indgår ambulant og stationær sygehusaktivitet, behandling af danske borgere i udlandet, samt aktivitet hos speciallæger, der udfører behandling der er substituerbar med sygehusbehandling.

Værdien af regionernes behandlingsaktivitet opgøres på baggrund af DRG- og DAGS takster (diagnoserelaterede grupper og dansk ambulant grupperingssystem).

Ordningen er beskrevet i Cirkulære om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2014 til regionernes sygehusvæsen mv.

Læs mere: Cirkulære om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2014 til regionernes sygehusvæsen m.v - fra retsinformation.dk