Forhandling om regionernes økonomi i 2019

Sundhedsvæsenet er presset og har akut behov for et løft

TEMA: Økonomiforhandlinger 2019

Hvert år forhandler Danske Regioner og regeringen en aftale om regionernes økonomi for det kommende år. Forhandlingerne om den økonomiske ramme for 2019 gik i gang i starten af maj, og den nye økonomiaftale skal efter planen være på plads først i juni 2018.

Dyr medicin, nye behandlinger, flere ældre og flere kronisk syge presser det danske sundhedsvæsen. Tallene for 2009-2017 taler deres eget tydelige sprog:

  • 300.000 flere somatiske patienter – en stigning på 12 procent
  • 41.000 flere psykiatriske patienter – en stigning på 37 procent
  • 3,3 milliarder kroner mere brugt på hospitalsmedicin – en stigning på 59 procen

I samme periode er antallet af læger, sygeplejersker, sosu-assistenter og andet sundhedspersonale steget med under fem procent.

 

kontakt

Hvis du vil vide mere

Naja Warrer Iversen, centerchef
Center for styring, økonomi og sammenhæng
T: 3529 8484
M: 3023 3123
E: nwi@regioner.dk

Pressekontakt:
T: 5151 1818 (ikke sms)
E: pressekontakt@regioner.dk

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T -
M 25 33 09 82
E slo@rsyd.dk
Stephanie Lose (1)
relaterede nyheder

Læs mere

Historisk skifte i styring af hospitaler

Det er lykkedes os at få afskaffet produktivitetskravet, og fra årsskiftet har vi med regeringen aftalt en helt ny måde at styre sundhedsvæsnet på: Nærhedsfinansiering, der skal skabe et bedre og mere sammenhængende sundhedsvæsen for borgerne, skriver Stephanie Lose og Ulla Astman.

Læs mere

Aftale: Flere penge og ny styring

Et milliardløft til sundhedsvæsenet og en ny styringsmodel. Det er hovedresultatet af den økonomiaftale, som Danske Regioner netop har indgået med regeringen. Et gedigent løft af sundhedsvæsenet, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Regionerne er klar til at omstille sundhedsvæsenet

Et bedre og mere nært sundhedsvæsen kræver høj kvalitet og specialiseret sundhedsekspertise. Det har regionerne, og det stiller vi gerne til rådighed, siger Stephanie Lose, formand i Danske Regioner, i forlængelse af statsministerens bebudede sundhedsreform efter sommerferien. Regionerne er i fuld gang med at omstille sundhedsvæsenet på borgernes præmisser.

Læs mere

Flere med blodpropper i hjernen får dyr behandling

Flere patienter end tidligere antaget har gavn af specialiseret behandling, hvis de får en blodprop i hjernen. Hjælpen kan redde liv, og patienter kan undgå alvorlige følger. ”Behandlingen er god, men dyr, og det er én af grundene til, at vi nu efterlyser et væsentligt økonomisk løft fra staten”, siger næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman.

Læs mere