TEMA: Økonomiforhandlinger 2020

Hvert år forhandlinger Danske Regioner og regeringen en aftale om regionernes økonomi for det kommende år.

Det danske sundhedsvæsen er presset af dyr medicin, nye behandlinger, flere ældre og kronisk syge, samt et behov for at styrke psykiatrien. Et pres, der ikke kun er fremtiden, men som har vist sig gennem en årrække med lave vækstrater.

Siden 2009 er:

  • Antallet af patienter i somatikken steget med 13 procent
  • Antallet af patienter i psykiatrien er steget med 40 procent
  • Det sundhedsfaglige personale, såsom læger og sygeplejersker, er steget med 3,5 procent
  • Udgifterne til sygehusmedicin er steget med 67 procent

Tallene understreger, at der er behov for at give sundhedsvæsenet et markant løft.

Regionerne har brug for 2 milliarder kroner om året til at tage hånd om den demografiske udvikling med flere børn og ældre, for at kunne leve op til befolkningens stigende forventning og for at have råd til de nyeste og bedste behandlinger og medicin.

Flere ældre

I de kommende år vil der særligt komme flere 80+ årige, i takt med at levetiden stiger. Stigende levetid er en kæmpe velfærdsgevinst for den enkelte, men det er særligt de ældre borgere der bruger sundhedsvæsenet, 

Personalet på hospitalerne har fået mere at lave

For at kunne give en god behandling til de mange flere patienter, er det vigtigt at der er penge nok til at kunne ansætte mere personale. Gennem en årrække er der ikke kommet nok ekstra personale, i takt med at der er kommet flere patienter. 

Bygninger, udstyr og psykiatri

En anden vigtig forudsætning for god behandling af høj kvalitet, er tidssvarende bygninger og apparatur. Alene for at opretholde et uændret kvalitetsniveau på hospitaler, der ikke er en del af de nye sygehusbyggerier, bør man bruge 4 milliarder kroner om året. Det skyldes, at mange bygninger er gamle, og at sundhedsvæsenet kræver store mængder af apparatur, såsom scannere og strålekanoner, der løbende skal fornys i takt med at den samlede levetid realiseres.

Særligt er der dog behov for en modernisering af psykiatrien:

  • En tredjedel af bygningerne er fra før 2. Verdenskrig
  • Regionerne bruger over en årrække 8 milliarder kroner på at modernisere psykiatrien over hele landet
  • Nye bygninger medvirker til at reducere tvang. I Århus er brugen af tvang halveret, efter indflytning i et nyt psykiatrisk hospital
Kontakt

Hvis du vil vide mere

naja.png
kontakt

Hvis du vil vide mere

Pressevagt

Tlf. 5151 1818 (ikke sms) 

E-mail: pressekontakt@regioner.dk 

relaterede nyheder

Læs mere

Højere aktivitet på hospitalerne understreger behov for markant løft

Nye tal viser stor stigning i antal kontakter på sygehusene og få ekstra ansatte. Fra 2009 til 2018 er der sket en stigning i antallet af kontakter på offentlige sygehuse på 39 procent. Der skal flere penge til, hvis ikke ny medicin og nye behandlinger skal sluge det hele.

Læs mere

Kloge valg skal præge patientbehandlingen

Danske Regioner har besluttet at støtte et initiativ fra de Lægevidenskabelige Selskaber og Danske Patienter, der vil rydde op i paletten af opgaver i sundhedsvæsenet. Målet er at reducere antallet af procedurer, tests og behandlinger, der ikke længere giver mening. ”Vi vil skåne patienter for overflødig behandling og lette en del af trykket på sundhedsvæsenet”, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Sundhedsvæsenet skal løftes med 2 mia. kr. alene i regionerne for at kunne følge med

Sundhedsvæsenet presses af nye avancerede behandlinger, dyr medicin og flere ældre og mennesker med kronisk sygdom. I 2020 vil der være så mange flere ældre, at alene den post vil løbe op på 1 milliard kroner.

Læs mere

Regionerne viser igen økonomisk ansvarlighed

Regnskabet for 2018 er nu gjort op og regionerne har igen i år sikret, at økonomien holder sig indenfor de aftalte rammer. Det gælder både driftsudgifter til personale, medicin og nye behandlinger. Også midlerne til regional udvikling holder budgettet.

Læs mere