ok18

Det er værdien for patienterne, der skal danne rammerne for de nye overenskomster.

Overenskomst-forhandlinger 2018

Danske Regioner ønsker, at overenskomsterne skal bidrage til et sundhedsvæsen, der skaber mest mulig værdi for patienterne.

I overenskomstforhandlingerne 2018 har vi i Danske Regioner et klart fokus på fleksibilitet og forandring i sundhedsvæsenet, og derfor arbejder vi for aftaler, der tager udgangspunkt i patienternes behov og understøtter gode patientforløb.

Det er Danske Regioner, der varetager de fem regioners interesser som arbejdsgivere, og det er Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), der står for forhandlingerne med de faglige organisationer på vegne af regionerne.

ok18

Aftale på plads for alle ansatte i regionerne

Regionerne og Forhandlingsfællesskabet har indgået et samlet forlig med en tre-årig aftale på det regionale område. Aftalen indeholder en samlet lønramme på 8,10 procent og omfatter 133.000 medarbejdere på hospitalerne og andre arbejdspladser i regionerne.

Forlig med alle - nyhed.png
relaterede nyheder

Læs mere