EN NØDVENDIG DEBAT

Prioritering skal ske på et oplyst og afbalanceret grundlag

Prioritering i sundhed

Stigende udgifter til øget aktivitet og nye behandlingsmuligheder er en udfordring for vores sundhedsvæsen. Regionerne vil derfor sikre den bedste anvendelse af ressourcerne i sundhedsvæsenet

Nye og dyrere behandlingsmuligheder kombineret med lavere vækstrater i samfundet og en befolkning, som bliver ældre og mere behandlingskrævende, er med til at presse vores sundhedsvæsen.
Vi har ikke uanede ressourcer, og et tilvalg et sted i sundhedsvæsenet vil som oftest betyde et fravalg et andet sted. Det er vigtigt at sikre, at prioriteringen sker på et oplyst og afbalanceret grundlag i samspil med patienter og andre relevante parter.

Hidtil har debatten om prioritering primært fokuseret på lægemidler. Det har der været gode grunde til, men spørgsmålet om prioritering er relevant for hele sundhedsvæsenet - også inden for kirurgi og andre former for behandling, personale, visitation, screeninger mv. Prioritering er allerede en realitet i det danske sundhedsvæsen.

Prioritering er altid svært - ikke mindst når det er ens nærmeste, det drejer sig om. Derfor er det også vigtigt, at vi får grebet det rigtigt an.

Danskerne er klar til at prioritere

60 procent af befolkningen mener, at behandlingsomkostninger skal tages i betragtning i sundhedsvæsenet, så det bliver muligt at tilbyde flere behandling. Kun 14 procent af befolkningen er uenige. Det viser en borgerundersøgelse lavet af Epinion for Danske Regioner og Lægeforeningen.

I følge danskerne skal øget prioritering først og fremmest gøre det muligt at ansætte tilstrækkeligt personale. Næstvigtigst er det at skabe mulighed for at nedbringe ventelister, ligesom at den forebyggende indsats bør styrkes. Ny medicin og ny teknologi bør også prioriteres, men bør ikke prioriteres højest, mener danskerne.