Gå til indhold

Aftaler og overenskomster

Herunder kan du læse om nogle af Danske Regioners særlige indsatser indenfor forhandling, aftaler og overenskomster i 2015:

Arbejdsmiljø - vigtigt for regionerne at medarbejderne trives

Regionerne har både succeser og udfordringer, når det gælder arbejdsmiljøet. Det er en succes, at medarbejderne har lavere sygefravær: I løbet af godt fem år er det årlige sygefravær faldet med 2,3 dage per medarbejder. Omsat til fuldtidsbeskæftigede svarer det til, at 1.045 flere ansatte tager hånd om borgerne. Samtidig viser trivselsmålinger, at medarbejderne generelt er tilfredse.
Regionerne arbejder med, at arbejdsmiljøudfordringer løses i et tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere ved at koble arbejdsmiljøet tæt på den konkrete opgave, der skal løses.

Eksempel
På en hospitalsafdeling viste en trivselsmåling, at de yngre læger følte sig mobbet af overlægerne. Overlægernes oplevelse var derimod, at de yngre læger ikke var kompetente. For at løse problemerne, valgte klinikledelsen bevidst ikke at arbejde med deciderede arbejdsmiljøværktøjer. I stedet tog man udgangspunkt i lægernes faglighed, og det resulterede i, at de yngre læger ikke længere følte sig mobbet, samtidig med at respekten fra overlægerne steg.

I andre situationer kan det være andre redskaber, der er brug for. Danske Regioner og de faglige organisationer aftalte ved overenskomstforhandlingerne i 2015 at tilbyde medarbejderne rådgivning fra arbejdsmiljøeksperter. Fra april 2016 kan de regionale arbejdspladser få hjælp til at løse de udfordringer, der kan opstå i forhold til organisatoriske forandringer, faglige forandringer samt vold og trusler.

Læs mere:

 

 

 

Regionerne ønsker flere medarbejdere på fuldtid

Den fælles regionale politik om fuldtid har som mål, at 80 procent af regionernes medarbejdere arbejder på fuldtid i 2021. Der har været interesse omkring politikken, senest ved overenskomstforhandlingerne i 2015, hvor det blev aftalt at gennemføre et projekt med fokus på fuldtidsbeskæftigelse i regionerne.
I 2015 arbejder lige knap 40 procent af medarbejderne i regionerne på deltid. Flere på fuldtid vil give mere kontinuitet i behandlingen og en højere faglig kvalitet. Flere på fuldtid kan bidrage til en bedre sammenhæng i opgaveløsningen samtidig med, at tilknytningen til arbejdspladsen styrkes. Det vil også skaffe mere arbejdskraft indenfor de faggrupper i sundhedsvæsenet, hvor regionerne oplever mangel på arbejdskraft. I et lidt bredere perspektiv vil en udvidelse af arbejdstiden fra deltid til fuldtid medføre, at sundhedssektoren behøver færre ansatte, og der frigøres arbejdskraft til andre sektorer.

Forskning om deltidsbeskæftigelse på de regionale arbejdspladser viser, at det er vanskeligt at påvirke de ansattes valg af deltid. Derfor er den fælles regionale politik om at opslå ledige stillinger på fuldtid et relevant instrument til at påvirke deltidskulturen på de regionale arbejdspladser.

Læs mere: