Gå til indhold

Regional udvikling

Herunder kan du læse om nogle af Danske Regioners særlige indsatser indenfor regional udvikling i 2015:

Vækstdanmark 2025 - regionerne har en nøglefunktion

Regionerne arbejder målrettet på at sikre vækst og gode uddannelses- og transportmuligheder i hele landet.

Derfor spillede Danske Regioner i juni 2015 ud med ti forslag til den nye regering om, hvordan der kan sættes turbo på vækst og udvikling i hele landet. Mange af forslagene kunne senere genfindes i regeringsudspillet ”Vækst og udvikling i hele Danmark”, som indeholder 100 ideer. Op mod en tredjedel af initiativerne udvikles nu i et samarbejde mellem staten, regionerne og partnerskabet i de regionale vækstfora. De vigtigste elementer handler om at styrke erhvervsklyngerne, skaffe kvalificeret arbejdskraft, sikre dygtige unge i hele Danmark og om bedre bredbånd og pendling.
Danske Regioner iværksatte i 2015 udviklingsprojektet ”Vækst i hele Danmark”, og fik i samarbejde med Mandag Morgen udarbejdet en rapport, der blandt andet peger på behovet for højvækst-iværksættere, kompetent arbejdskraft og risikovillig kapital.

Regionerne arbejder desuden nu på elitetræningsforløb for Danmarks bedste vækstvirksomheder. Der etableres træningscentre med afsæt i de regionale styrkepositioner: Bio-økonomi i Region Sjælland, fødevarer i Midtjylland, lægemidler i Hovedstaden, offshore i Syddanmark og IT i Nordjylland.

Læs mere:

 

Erhvervsuddannelser tæt på de unge og virksomhederne

Danmark risikerer at komme til at mangle elektrikere, industriteknikere og andre faglærte i fremtiden. For få håndværkere kan hæmme væksten, fordi virksomhederne må sige nej til opgaver, der i stedet sendes ud af landet eller ikke bliver løst. En analyse, Danske Regioner har udarbejdet i 2015, viser, at Danmark i 2020 risikerer at mangle over 30.000 faglærte, ifølge Center for Regional- og Turismeforskning. Erhvervsuddannelserne er afgørende for vækst i hele landet, og vi skal derfor uddanne flere håndværkere.

I 2015 har regionerne arbejdet tæt sammen med erhvervsskoler og arbejdsgivere for at sikre, at der uddannes flere faglærte. For eksempel har Region Hovedstaden sikret praktikpladser til 2.500 unge, der nu kan færdiggøre deres uddannelse. Region Midtjylland har i 2015 sat en indsats i gang, der skal sikre, at regionen på sigt får 5.000 flere faglærte, ved at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. I Region Syddanmark har man med succes sat busser ind, så de unges rejsetid til erhvervsskoler på Fyn bliver kortere.

I dag er der 42 byer, hvor man kan starte på et alment gymnasium, men hvor man ikke kan begynde på en teknisk erhvervsuddannelse. Tendensen har været centralisering, men regionernes bitre erfaring er, at jo længere der er til uddannelsesstedet, jo færre tager en erhvervsuddannelse. Regionerne har derfor været i tæt dialog med nuværende og tidligere regeringer. Det har resulteret i, at uddannelsernes placering har fået fokus. Og regionernes indsats på området fortsætter derfor i 2016, hvor undervisningsminister Ellen Trane Nørby skal tage endelig stilling til, hvor erhvervsuddannelserne i de kommende år skal være placeret.

Læs mere:

Flere turister til Danmark

Dansk turisme er inde i en rivende udvikling. I 2015 satte regionerne efter aftale med Erhvervs- og Vækstministeriet gang i arbejdet i tre nye selskaber for turisme. De markerer et nybrud i dansk turisme, fordi indsatsen for at skabe mere vækst og udvikling samles i tre landsdækkende forretningsområder, henholdsvis kyst- og naturturisme, møde- og erhvervsturisme og storbyturisme.
Turister i Danmark omsætter allerede for hen ved 100 milliarder kroner årligt, hvilket svarer til 3-4 procent af vores eksport. Samtidig skaber turismen over 100.000 jobs landet over. Området er stort, men det kan blive endnu større - og det skal de tre nye selskaber bidrage til.

I 2015 har selskaberne arbejdet intensivt med ambitiøse strategier for udviklingen i erhvervet. Det fælles mål er, at Danmark frem mod 2020 skaber vækstrater på mindst samme niveau, som forventes i de andre europæiske lande. Regionerne arbejder tæt sammen med selskaberne om at få omsat strategi til handling. Et fælles projekt på tværs af regionerne er at fokusere på kompetenceudvikling og kurser, der kan løfte erhvervet. Udviklingen tegner godt for dansk turisme. Alene i 2015 foretog danske og udenlandske turister 49,1 mio. overnatninger. Det er en stigning på 4,9 procent i forhold til 2014.

Læs mere: