Gå til indhold

Fagudvalg

Herunder præsenteres de fagudvalg, som NSLS har nedsat.

Styregruppen for NSLS kan ad hoc nedsætte fagudvalg, der varetager konkrete opgaver for styregruppen. Fagudvalgene er dynamiske og kan nedsættes/opløses ved behov.

Kontakt-info og præsentation

Fagudvalg

Fagudvalget skal udarbejde en plan for implementering og monitorering af differentieret HPV-baseret screening.


Tovholder: Ledende overlæge, Professor, Berit Andersen, BERAND@rm.dk.

Fagudvalget skal sikre ensartede retningslinjer for opfølgning for screening med cytologi. Opfølgning forstås om perioden før henvisning til gynækolog.


Tovholder: Afdelingsbioanalytiker, Rikke Holst Andersen, rikkande@rm.dk.

Fagudvalget skal sikre ensartet SNOMED-kodepraksis i Danmark, for at sikre enkel monitorering og drift af screeningsporgrammet.


Tovholder: Bioanalytiker, Susanne Nielsen, ssnl@regionsjaelland.dk.

Fagudvalget skal fremlægge forslag til plan for national implementering af selv-opsamlede prøver i forbindelse med 2. påmindelse om invitation.


Tovholder: Ledende overlæge, MPM, Marianne Waldstrøm, Marianne.Waldstroem@rsyd.dk.

Fagudvalget skal fastsætte kvalitetsstandarder for både anvendte HPV og cytologi screeningstests, samt på sigt for triage metoder i forbindelse med differentieret implementering af HPV-baseret screening.


Tovholder: Molekylærbiolog, senior forsker, Jesper Bonde, Jesper.Hansen.Bonde@regionh.dk.

Fagudvalget skal se på ensretning af regionale audits ved tilfælde af livmoderhalskræft og tilfælde af manglende opfølgning af kvinder med svære celleforandringer.


Tovholder: AC fuldmægtig, Bettina Kjær Kristiansen, BETTKR@rm.dk.