Gå til indhold

Om NSLS

Målet med National Styregruppe for Livmoderhalskræftscreening (NSLS) er at sikre national koordinering og ensartethed på tværs af regionerne i implementeringen af programmet for livmoderhalskræftscreening, og at det sker inden for Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Sundhedsstyrelsen udgav den 28. maj 2018 nye nationale anbefalinger for livmoderhalskræftscreening. En anbefaling, var at nedsætte en National Styregruppe for Livmoderhalskræftscreening (NSLS) i regi af regionerne.

Målet med NSLS er at sikre national koordinering og ensartethed på tværs af regionerne i implementeringen af livmoderhalskræftscreeningsprogrammet, herunder at det sker inden for de rammer, som Sundhedsstyrelsen har udstukket med anbefalingerne. Således skal NSLS understøtte et ensartet screeningstilbud af høj kvalitet på tværs af landet.

Styregruppen kan ad hoc nedsætte fagudvalg, der varetager konkrete opgaver for styregruppen. Fagudvalgene er dynamiske og kan nedsættes/opløses ved behov.

 

Kommissorium for NSLS

Forretningsorden for NSLS 

Kontaktoplysninger

Medlemsliste