Gå til indhold

Ny formand for national styregruppe for screening af livmoderhalskræft

Berit Andersen, professor og ledende overlæge i Afdeling for Folkeundersøgelser på Regionshospitalet Randers, er blevet formand for national styregruppe for screening af livmoderhalskræft.

I maj måned kom Sundhedsstyrelsen med en anbefaling om, at der skulle nedsættes en national styregruppe for screening af livmoderhalskræft. En styregruppe, hvor alle regioner bliver repræsenteret med både en faglig og administrativ repræsentant. Formålet er at implementere og koordinere screeningsprogrammet for livmoderhalskræft på tværs af regionerne. Dette skal sikre, at screeningsprogrammet bliver ens i hele landet.

Berit Andersen er blevet udnævnt som formand for styregruppen, og hun håber, at styregruppen kan gøre det endnu nemmere at implementere og tage stilling til ny viden.

- Vi har et rigtig godt screeningsprogram for livmoderhalskræft i Danmark, og det skal vi holde fast i. Vi skal fastholde det på en måde, så vi bedst muligt kan implementere den nye viden, der hele tiden kommer, siger Berit Andersen.

En af styregruppens første opgaver bliver at igangsætte en proces for, hvordan primær HPV-analyse skal anvendes i det danske screeningsprogram for livmoderhalskræft. Som formand skal Berit Andersen få tingene til at hænge sammen på tværs af regioner og fagligheder.

De øvrige medlemmer af styregruppen er endnu ikke offentliggjort, men den kommer til at bestå af 12 repræsentanter fra regionerne.

 

Yderligere informationer, kontakt:
Berit Andersen, professor og ledende overlæge, tlf.: 2056 7476

 

Artiklen er en kopi. Den oprindelige artikel fra Region Midtjylland kan tilgås her.