Gå til indhold

Regionerne indfører ny metode ved screeninger for livmoderhalskræft

Regionerne indfører gradvist HPV-screening af 30-59-årige kvinder i screeningsprogrammet for livmoderhalskræft. Formålet er at vurdere, om HPV-screening, hvor man undersøger, om der er HPV til stede i prøven, kan supplere og evt. erstatte den nuværende analysemetode, hvor man undersøger for celleforandringer.

Regionerne går nu i gang med at indføre Sundhedsstyrelsens anbefaling om gradvist at implementere HPV screening til kvinder i alderen 30 til 59 år. På nuværende tidspunkt er det kun kvinder i alderen 60-64 år, der HPV-screenes i Danmark 

Celleprøver fra 30-59-årige kvinder vil i de kommende år enten vil blive undersøgt for celleforandringer eller for, om der er HPV-virus til stede.

Uanset om kvindens prøve bliver analyseret på den ene eller anden måde, skal hun have foretaget et celleskrab hos lægen på vanlig vis.

Formanden for Den Nationale Styregruppe for Livmoderhalskræftscreening, Berit Andersen, der er professor og ledende overlæge på Afdeling for Folkeundersøgelser på Regionshospitalet Randers, siger:

- Vi har et rigtig godt og stærkt screeningsprogram for livmoderhalskræft i Danmark, som har reddet mange liv. Men kan vi gøre det bedre, så skal vi selvfølgelig gøre det, og derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu ruster op over hele landet, så vi i fællesskab kan finde ud af, hvordan vi bedst forebygger livmoderhalskræft.

Forskelligt hvor ofte kvinder skal inviteres

Selv om den nye analysemetode med HPV-test, ikke har betydning for, hvordan selve prøven skal tages hos kvinden, har den betydning for, hvor ofte, hun vil blive inviteret til undersøgelse:

  • Ved screening, hvor celleprøverne bliver undersøgt for celleforandringer, vil 30-49 årige kvinder få tilbudt undersøgelse hver 3. år, mens 50–59 årige inviteres til undersøgelse hver 5. år.
  • Ved screening, hvor celleprøverne bliver undersøgt for HPV-virus, vil alle 30-59 årige kvinder blive tilbudt undersøgelse hvert 5. år.

Begge metoder er sikre og effektive

HPV-screening giver med andre ord mulighed for et længere interval mellem undersøgelserne, fordi metoden er mere følsom, og fordi fravær at HPV-virus med stor sandsynlighed betyder, at der ikke udvikles celleforandringer inden for en længere årrække.

Uanset hvilken metode, der anvendes, kan kvinderne være helt trygge ved testen, siger Berit Andersen:

- Både den eksisterende metode, hvor man undersøger, om der er celleforandringer og den nye metode, hvor man leder efter HPV-virus, er gode og effektive til at forebygge livmoderhalskræft. Andre lande som fx Holland, Norge og Sverige, er også i gang med implementering af den nye metode. Uanset om det er den ene eller anden metode, så nedsætter en regelmæssig undersøgelse risikoen for livmoderhalskræft markant, siger hun.

Flere vil blive indkaldt til ekstra undersøgelse

Allerede nu forventer Berit Andersen dog, at en større del af de kvinder, hvis prøver undersøges for, om der er HPV-virus til stede, vil blive kaldt til en ekstra undersøgelse efter screeningen: 

- Ved alle tilbud om screening er der både fordele og ulemper. Ved HPV-testen ved vi, at flere kvinder skal have taget en opfølgende prøve, fordi HPV-virus er udbredt, men langt fra altid bliver til celleforandringer, som kan være forstadier til livmoderhalskræft. Omvendt kan HPV-testen medvirke til, at der konstateres flere celleforandringer, som muligvis kan forebygge flere kræfttilfælde. Det er disse fordele og ulemper, som vi skal vurdere i forhold til hinanden i de kommende år, og der er derfor planlagt en tæt opfølgning af det nye initiativ.

HPV-testen er allerede implementeret for kvinder i alderen 60-64 år i hele Danmark og for kvinder i alderen 30-59 år i dele af Region Syddanmark. Den delvise udrulning af analysemetoden bygger blandt andet på erfaringer fra det syddanske.

Yderligere oplysninger

Formand Berit Andersen, Den Nationale Styregruppe for Livmoderhalskræftscreening, mobil: 20 56 74 76

FAKTA OM HPV

  • Livmoderhalskræft kan udvikle sig som følge af seksuelt overført smitte med HPV (Humant Papilloma Virus).
  • Mindst 80 procent af alle seksuelt aktive vil i løbet af deres liv blive smittet med HPV en eller flere gange.
  • Hos de fleste nedkæmper kroppens immunforsvar selv HPV-infektionen, men hos nogle kvinder udvikler det sig til en kronisk infektion.
  • En kronisk infektion med HPV kan forårsage celleforandringer i livmoderhalsen. Celleforandringerne kan i nogle tilfælde udvikle sig til kræft.