Gå til indhold

Sundhedsstyrelsen overvejer at skifte celleprøve ud med HPV-test

Som en del af Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger for screening af livmoderhalskræft vil styrelsen vurdere, om den nuværende celleprøve kan erstattes af den HPV-test, som man i dag kun bruger på de 60-64-årige.

- Da man i dag ved, at livmoderhalskræft skyldes HPV-infektion, har muligheden for at screene ved hjælp af HPV-test påkaldt sig stor opmærksomhed. Flere lande har allerede besluttet at indføre HPV-test i deres screeningsprogrammer, også i yngre aldersgrupper, siger afdelingslæge i Sundhedsstyrelsen Gry St-Martin.

Blandt andet Holland og Australien er overgået fra cytologiscreening til primær HPV-screening i 2017. I Storbritannien anbefalede National Screening Committee i 2016 at implementere primær hr (højrisiko)-HPV-screening i det nationale livmoderhalskræftscreeningsprogram. Socialstyrelsen i Sverige har udgivet en national anbefaling om at bruge hr-HPV-test som primær screeningstest i det svenske livmoderhalskræftscreeningsprogram, og New Zealand planlægger overgang til primær HPV-screening i 2018. I Norge indførtes i 2015 HPV-baseret screening til halvdelen af kvinderne i fire af landets 19 fylker, og i 2017 blev det besluttet at indføre hr-HPV-screening til alle kvinder mellem 34 og 69 år i hele Norge.

Internationale studier viser, at HPV-test potentielt kan forebygge flere kræfttilfælde. HPV-infektion er dog meget almindeligt og går ofte over af sig selv, og derfor er det nødvendigt at undersøge de kvinder, som får påvist HPV-infektion, nærmere, understreger Sundhedsstyrelsen. Hvordan man sikrer den bedste balance mellem at få forebygget flere kræfttilfælde uden at udsætte for mange kvinder for unødige ekstraundersøgelser eller behandling, giver den internationale forskning ikke svar på. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at HPV-test indfases gradvist og kontrolleret i screeningsprogrammet, så der i en periode bruges både HPV-test og celleprøve.

Flere skal screenes

Et andet fokus i de nye anbefalinger er at sikre, at flere vælger at deltage i screeningsprogrammet, der omfatter kvinder mellem 23 og 64 år. I dag deltager 25 procent af kvinderne ikke i screeningen, og hos de kvinder opstår næsten halvdelen af alle tilfælde af livmoderhalskræft. Et af formålene med de opdaterede anbefalinger er derfor at skabe tiltag, der giver alle kvinder mulighed for at deltage.

- Forskning viser, at der er en række barrierer, som gør, at kvinderne ikke bliver screenet. Det kan være alt fra praktiske udfordringer med at få passet undersøgelsen ind i en travl hverdag til manglende viden om, hvad screening egentlig er eller bekymring for selve undersøgelsen eller for at være syg, siger Gry St-Martin.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at regionerne sætter målrettet ind over for de forskellige barrierer, og at der iværksættes tiltag, der kan øge deltagelsen blandt grupper med den laveste deltagelse. Blandt andet ved at se på muligheder for udvidede åbningstider, undersøgelse uden tidsbestilling i bestemte tidsrum eller prøvetagning andre steder end hos den praktiserende læge, f.eks. i mobilklinikker. Styrelsen anbefaler også, at informationsmaterialet skal opdateres og være nemmere at navigere i for den enkelte, og at det oversættes til udvalgte sprog.

Regionerne nedsætter nu en national styregruppe for livmoderhalskræftscreening, som skal sørge for, at anbefalingerne bliver implementeret ensartet og koordineret på tværs af regionerne. Styregruppen vil i den kommende tid blandt andet udarbejde en detaljeret plan for, hvordan HPV-testen tages i brug. Indtil da fortsætter programmet som i dag. Kvinder vil stadig modtage en invitation med nærmere information om screeningen fra deres region, også når de nye anbefalinger går i gang.

Det danske screeningsprogram for livmoderhalskræft er gradvist indført og udvidet siden 1960’erne og har været landsdækkende til kvinder i alderen 23-64 år siden 2006. Screeningsprogrammet har medført et fald i forekomsten og dødeligheden af livmoderhalskræft i Danmark. Der diagnosticeres knap 400 nye tilfælde om året, og cirka 100 kvinder dør årligt af sygdommen her i landet.

 

Artiklen er en kopi. Den oprindelige artikel fra Onkologisk Tidsskrift kan tilgås her.