Gå til indhold

Astrid Sloth Kristensen

Konsulent
Center for forhandling, aftaler og overenskomster
Lokale 321
Arbejdsområder:

Overenskomster/aftaler for:

  • Aftale om Udviklingsmæssige aktiviteter på Det Personalepolitiske område (AUA)

Generel økonomi, herunder bl.a.:

  • Statistik og analyse af løn- og beskæftigelsesudvikling og personaleforbrug
  • Lokal løndannelse
  • Reguleringsordning
  • Det særlige beregningsgrundlag (SBG)
  • Nyhedsbrevet "Nyt om Løn"
  • AUA, økonomi

Datacentraler, KMD

Tovholderfunktion i forhold til Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Løn- og  Praksisudvalget