Om RBGB

Regionernes Bio- og Genombank arbejder for at skabe et solidt fundament for forskningen i Danmark, så vi har mulighed for at skræddersy behandlinger af patienter i endnu højere grad og undgå at give uvirksom medicin. Vi ønsker at muliggøre flere forskningsprojekter ved løbende at forbedre og sikre rammerne for dette arbejde i Danmark.

Målet er at skabe en fælles infrastruktur for biobankområdet. Internationalt set har Danmark en styrkeposition i denne sammenhæng. En styrkeposition, som blandt andet skyldes en lang tradition for et tæt samarbejde mellem private virksomheder og de offentlige sygehuse. Regionernes Bio- og Genombank vil bidrage til at styrke både den offentlige forskning i patientbehandling og diagnostisk og samarbejdet mellem sygehuse og virksomheder yderligere således, at vi får en endnu mere målrettet patientbehandling.

 

Et af de områder, der særligt bør arbejdes med, er en styrkelse af det offentlige-private samarbejde om udviklingen af såkaldte biomarkører, der f.eks. kan påvise om en given patient vil have gavn af en given lægemiddelbehandling. Derfor ønsker Regionernes Bio- og Genombank, at stille de nødvendige rammer til rådighed overfor forskere, der vil forske i eksisterende eller nye biomarkører, som kan få en betydning for diagnostik og behandling.

Læs mere:

 

NATIONALT SAMARBEJDE MELLEM BIOBANKER

Dansk CancerBiobank (DCB) blev dannet i 2009 på baggrund af rapport for Klinisk Kræftforskning (KOF) fra 2005.

I 2014 besluttede Danske Regioner at etablere Dansk ReumaBiobank, og i 2015 blev Patobanken, som har eksisteret siden 1999, en del af strukturen.

Regionernes Bio- og Genombank består i dag af:

  • Dansk CancerBiobank (DCB)
  • Dansk Reuma Biobank (DRB)
  • Dansk GenetiskBiobank (DGB)
  • Dansk BloddonorBiobank (DBB)
  • Patobanken

Disse banker er et murstensløst nationalt samarbejde mellem hospitalsafdelinger.