Organisation

Regionernes Bio- og Genombank ejes og driftes af regionerne.

Sundhedsdirektørerne i de fem regioner er øverste besluttende organ og nedsætter den nationale styregruppe. Sundhedsdirektørerne beslutter rammebudgettet for Regionernes Bio- og Genombank, samt med hvilken takt nye banker kommer med ind i strukturen.

Regionernes Bio- og Genombank’s styregruppen sikrer samarbejdet mellem parterne, udvikling af strukturen, samt godkendelse af fælles politikker, årsrapporter mv. som det fremgår af kommissoriet.

I styregruppe er regionerne og universiteterne repræsenteret, der desuden består af lederen af Regionernes Bio- og Genombanksekretariat, formanden for Lægevidenskabelige Selskaber og en repræsentant fra Statens Seruminstitut 

For de enkelte biobankområder nedsætter regionerne faglige følgegrupper. Patobanken har dog et repræsentantskab i stedet for en faglig følgegruppe.

Regionernes Bio- og Genombank

Styregruppen

Kontakt

Hvis du vil vide mere

LRW - Laura Winther.jpg