Gå til indhold

Organisation

Regionernes Bio- og GenomBank ejes og driftes af regionerne.

Sundhedsdirektørerne i de fem regioner er øverste besluttende organ og nedsætter den nationale styregruppe. Sundhedsdirektørerne beslutter rammebudgettet for Regionernes Bio- og GenomBank, samt med hvilken takt nye banker kommer med ind i strukturen.

Regionernes Bio- og GenomBanks styregruppe sikrer samarbejdet mellem parterne, udvikling af strukturen samt godkendelse af fælles politikker, årsrapporter mv., som det fremgår af kommissoriet.

I styregruppen er regionerne og universiteterne repræsenteret. Styregruppen består desuden af lederen af Regionernes Bio- og GenomBanks sekretariat, formanden for Lægevidenskabelige Selskaber og en repræsentant fra Statens Seruminstitut.

For de enkelte biobankområder nedsætter regionerne faglige følgegrupper. Patobanken har dog et repræsentantskab i stedet for en faglig følgegruppe.

Regionernes Bio- og GenomBank

Styregruppen

Se oversigten over medlemmer af styregruppen her.

Vil du vide mere

Kontakt

Billede af medarbejder Marcus Jest