Fremtidens erhvervsfremme

Regeringen nedsatte i 2017 et såkaldt forenklingsudvalg, der i starten af april fremlagde deres forslag til fremtidens erhvervsfremme. Forslaget er nu sat til forhandling i Folketinget.

Hvad anbefaler forenklingsudvalget?

Udvalget kommer med 26 anbefalinger og skriver blandt andet:

  • "Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får ansvaret for at udforme og udmønte en fælles erhvervsfremmestrategi for hele Danmark. Bestyrelsen skal primært bestå af virksomhedsrepræsentanter og kommunale repræsentanter.”
  • ”Bestyrelsen får til opgave at igangsætte og finansiere decentrale erhvervsfremmeindsatser og overtager dermed den rolle, som i dag varetages af de regionale vækstfora. Det gælder projektfinansiering og tilskud til forskellige erhvervsfremmeaktører, der er finansieret af EU’s strukturfonde og af nuværende regionale erhvervsudviklingsmidler. Det vil således fremover være bestyrelsen, der beslutter, hvilke decentrale erhvervsfremmeindsatser, der skal gennemføres.”
  • ”Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse overtager ansvaret for at udmønte midler til decentrale erhvervsfremmeindsatser fra de regionale vækstfora.

Læs mere: Forenkling af erhvervsfremmesystemet (Erhvervsministeriet)

Hvad siger regionerne?

Danske Regioner bakker op om ambitionen om forenkling og effektivisering, men advarer mod massiv centralisering, hvor opgaven med at skabe gode vækstvilkår for virksomheder i hele Danmark samles på få hænder i staten. Det vil skade virksomhederne.

Regionerne peger på, at erhvervsfremme er mere og andet end blot rådgivning af den enkelte virksomhed.

- Det er godt med en stærk, national strategi, men den skal understøttes af økonomisk og strategisk kraft. Dét kan sikre virksomhederne adgang til kvalificeret arbejdskraft og samarbejde med forskningsmiljøer med afsæt i vækstbetingelser og styrkepositioner i den enkelte region, understregede formand for Danske Regioner, Stephanie Lose, da udvalgets anbefalinger kom.

Regionerne er optaget af at alle dele af Danmark sikres vækst og udvikling:

- Selvom Danmark er et lille land, har vi store regionale forskelle. For eksempel er de stærke på maritime løsninger i Nordjylland, i Hovedstaden blomstrer life science-virksomhederne, midtjyske virksomheder leverer højtforædlede fødevarer, Syddanmark er stærk på robotteknologi, og på Sjælland bliver affald til guld med nye bioøkonomiske løsninger. Den forskellighed skal vi understøtte, og det sker ikke i tilstrækkelig grad med udvalgets forslag, sagde Stephanie Lose.

 

Regionernes tre forbedringsforslag til forenklingsudvalgets forslag

  • Pengene skal ud og arbejde. Vi skal understøtte de gode løsninger, der passer til erhvervsliv og arbejdsmarked i den enkelte region. Derfor skal midler til at skabe vækst og udvikling i hele Danmark ikke centraliseres i en national erhvervsfremmebestyrelse, men udmøntes regionalt.
  • Der skal være sammenhæng til de styrker og udfordringer, som kendetegnet erhvervslivet i hele Danmark. Derfor skal de fem regioner være repræsenteret i den nationale erhvervsfremmebestyrelse og der skal sikres en tæt sammenhæng mellem den nationale erhvervsfremmestrategi og de regionale vækst- og udviklingsstrategier, der kan danne afsæt for effektive partnerskaber med virksomheder, videns- og innovationsmiljøer og uddannelsesinstitutioner.
  • Vi skal udvikle fremtidens styrkepositioner med afsæt i regionale styrker. Udpegning af de 10-12 landsdækkende klynger skal ske med afsæt i de regionalt forankrede erhvervsmæssige styrkepositioner og vækstmiljøer, hvor etablerede virksomheder, startups, vidensinstitutioner og offentlige myndigheder har etableret stærke regionale samarbejder.
Kontakt

Hvis du vil vide mere

LVI.png
resultater

Virksomhedernes bundlinje er boostet med 22 mia. kr.

De virksomheder, som har deltaget i den regionale vækstindsats, har haft en meromsætning på 22 milliarder kroner og skabt 13.200 nye fuldtidsjobs sammenlignet med lignende virksomheder, der ikke har deltaget.

relaterede nyheder

Læs mere