Gå til indhold

EU-prioriteter i 2022

I 2022 har Danske Regioner fokus på EU’s henstilling om kræftscreening, revision af EU’s lægemiddellovgivning, EU-direktivet om løngennemsigtighed, forordningen om Det Europæiske Sundhedsdataområde og et Europa klar til den digitale tidsalder. Derudover forsætter arbejdet med igangværende EU-sager som Danske Regioner er engageret i, som f.eks. direktiverne under EU’s Green Deal, der omhandler energieffektivitet og bygningers energimæssige ydeevne.

Danske Regioners bestyrelse fastlægger hvert år foreningens prioriteter i forhold til interessevaretagelsen i EU. Det sker med udgangspunkt i bestyrelsens strategi- og arbejdsprogram samt EU-Kommissionens arbejdsprogram.

For 2022 fokuserer Danske Regioner på nedenstående områder:

1. Kræftscreening.

EU-Kommissionen vil ajourføre henstillingen om kræftscreening for at hjælpe EU-landene med at sikre, at de 90 % af EU's befolkning, der er berettiget til screening for brystkræft, livmoder-halskræft og tyk- og endetarmskræft, tilbydes screening senest i 2025.

2. Revision af lægemiddellovgivningen.

Revisionen, som er et af initiativerne under den europæiske sundhedsunion, har til formål at give borgerne adgang til sikre, effektive og økonomisk overkommelige lægemidler af høj kvalitet inden for EU.

3. Direktiv om løngennemsigtighed.

Formålet med forslaget er at understøtte lige løn til mænd og kvinder blandt andet gennem øget synlighed og information om kvinder og mænds aflønning. Set fra et regionalt synspunkt er det vigtigt, at direktivet ikke strider mod den danske aftalemodel.

4. Forordningen om Det Europæiske Sundhedsdataområde.

Hensigten er at gøre det nemmere at overføre sundhedsdata på tværs af grænser. Det skal gavne både patienter og forskning. Forordningen kan få betydning for den måde, hvormed regionerne indsamler, opbevarer og videregiver patientdata.

5. Igangværende EU-sager, som Danske Regioner er engageret i.

Det handler specielt om revisionen af direktivet om energieffektivitet og direktivet om bygningers energimæssige ydeevne. Begge direktiver får betydning for udgifter til energirenovering af den regionale bygningsmasse.

 

 

Derudover vil Danske Regioner arbejde videre med, og følge op på de vigtige EU-sager fra 2021, som ikke er afsluttet. Det drejer sig bl.a. om:

  • EU-budgettet 2021-2027 med specielt fokus på betydningen for Horizon Europe og Interreg-programmerne.
  • Implementering af genopretningsplanen for Danmark, som er finansieret af 11,6 mia. kr. fra EU.
  • Forslaget om minimumslønninger for arbejdstagere i EU.
  • Direktivet om ansættelsesvilkår.