Gå til indhold

Grønne hospitaler

Klima- og energihensyn er højt prioriteret i alle regioner. Det gælder bl.a. i omstillingen af driften af hospitaler og institutioner, hvor regionerne vil gå forrest i klimakampen.

Et bredt politisk flertal landede i 2019 en klimalov med en ambitiøs målsætning om, at Danmark skal reducere CO2-udledningen med 70 % i 2030 i forhold til 1990. Det kan gøre Danmark til den grønne ledestjerne for resten af verden, men målet kræver handling.

Når det gælder handling, har regionerne gode muligheder for at byde ind til regeringens klimahandlingsplaner, og er allerede i fuld gang med at gøre hospitaler og institutioner mere grønne og klimavenlige. Det gør regionerne ved at arbejde med energibesparelser, effektiv udnyttelse af kapaciteten og finde bæredygtige løsninger, når der skal bygges. Derudover arbejder regionerne aktivt med at minimere spild og fokusere på grønne.

Det gode arbejde ses tydeligt på nedenstående figur, som viser regionernes forbrug af el og varme sammenholdt med hospitalernes og institutionernes opgørelse af årlig aktivitet. Regionernes forbrug af el, vand og varme er som resultat af indsatsen faldet gennem en årrække. Men vi kan gøre det endnu bedre. Det kan vi bl.a. gennem et tættere samarbejde med regeringen og ved at arbejde hårdt for en klimavenlig politik, som understøtter yderligere grøn omstilling af regionernes drift.

Figur: Graf over regionernes el og varme forbrug sammenholdt med hospitalernes og institutionernes årlige aktivitet. Danske Regioner (2020).

Regionernes konkrete forslag

For at bidrage til den danske klimamålsætning med 70% reduktion af CO2 i 2030 vil regionerne konkret arbejde på at styrke indsatsen og klimaomstillingen på fire områder:

  • Klimavenlige bygninger
  • Grønne brændstoffer og optimeret transport
  • Bæredygtige indkøb
  • Cirkulær økonomi uden spild
Illustration med teksten "Regionerne vil reducere CO2-udledningen med 75 procent i 2030"

Sådan lyder målsætningen fra Danske Regioner i et udspil fra 2020, hvor bl.a. klimavenlige nybyggerier, varmeomlægning og hybrid-ambulancer skal være med til at indfri målet 

Ved at forpligte sig til den fælles målsætning arbejder regionerne på at være med til at drive den grønne omstilling af hele den offentlige sektor i Danmark.

Læs mere:

Klimavenlige bygninger

Arbejdet med mere klimavenlige bygninger kan bidrage aktivt til at nå 75-procents-målsætningen. Nogle eksempler på tiltag er udskiftning af ældre tage og vinduer på hospitalerne, så de bedre holder på varmen, samt udskifte olie- og naturgasfyr, som stadigvæk er at finde hos nogle institutioner, med varmepumper, biogas og lignende grønne varmekilder. Derudover skal brugen af klimavenlige materialer øges, så nybyggerier lever op til de nyeste standarder for bæredygtighed.

Bæredygtige indkøb

Som en del af den bredere grønne omstilling har alle regioner desuden fokus på at minimere spild og stille flere grønne krav, når de køber ind. På den måde håber Danske Regioner, at man kan være med til at modne markedet og påvirke danske og udenlandske leverandører til at producere mere grønt. Konkret vil dette være gennem dialog med leverandører og erhvervsorganisationer samt gennem pilotudbud med fokus på grønne og cirkulære elementer.

Grønne brændstoffer og optimeret transport

Patienttransporten og den interne kørsel mellem hospitalernes matrikler kan omstilles til grønnere brændstoffer. Desuden er der forslag om at indføre hybrid-ambulancer, for at minimere brændstofforbruget, samt fokusere på effektiv logistik og sørge for at alle biler og containere er fuldt op. Hospitalerne kan også blive en del af den grønne el-infrastruktur i landet ved at stille arealer til rådighed for el-ladestandere.

Cirkulær økonomi uden spild

Danske Regioner ønsker at bidrage til omstillingen til et cirkulært samfund over de kommende år. Dette vil være gennem en ensartet affaldssortering i de 10 nationalt bestemte fraktioner og anvende nye teknologier og digitale løsninger i affaldssektoren til at forbedre genanvendelsen. Desuden ønsker regionerne at foretage en systematisk gennemgang af hospitalernes forbrug af engangsartikler og minimere spild af fødevarer, metaller og tekstiler for at undgå unødig produktion og ressourceforbrug.

EKSEMPLER

Regionale indsatser

I Region Nordjylland behandles madaffald fra køkkenet og hospitalets kantine fra Regionshospital Nordjylland af en biokværn. Herefter sendes det videre til et biogasanlæg i Vrå, hvor det bliver omdannet til biogas. Desuden anvendes restproduktet fra afbrændingen på biogasanlægget til gødning i landbruget.

LÆS MERE

I Region Midtjylland er der indført testlabs, hvor man forsøger at indsamle de to plasttyper: PP og HDPE. Den frasorterede plast fra hospitalerne skal genanvendes til at skabe bæredygtige legepladser for at give affaldet højst mulig genanvendelsesværdi.

I Region Syddanmark har man indført en ny indkøbspolitik, hvor der arbejdes for at forlænge produkters levetid gennem leasingaftaler, reparation, opgraderingsmuligheder og tilbagebetalingsordninger. På den måde støtter indkøbspolitikken op om FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling ved at vise hensyn til både klima, miljø og ordentlige arbejdsforhold.

LÆS MERE

I Region Sjælland har man et plastprojekt kørende på hospitalerne, hvor der fokuseres på sortering af tre forskellige plasttyper. Desuden kigger de i regionen nærmere på blandet plast fra operationer, som ofte kan være svært at genanvende.

LÆS MERE

I Region Hovedstaden har man besluttet, at alt affaldssortering skal være ensartet på tværs af kommunegrænser og i alle bygninger og matrikler. Der er blevet lavet 10 forskellige affaldsfraktioner til denne sortering, som implementeres i alle kommuner. Desuden er der fokus på at minimere klinisk og farligt affald.

LÆS MERE

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Portræt af Jonas Bjørn Whitehorn
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Malene Bugge Larsen,
Teamleder/Seniorkonsulent
T
M 4028 4762
E mbl@regioner.dk
Malene Bugge Larsen
relaterede nyheder

Læs mere

Debatindlæg: Kære nye regering: Regionerne har en vigtig rolle at spille i den kommende nationale klimatilpasningsplan

1,8 meter. Så meget kan havet omkring de danske kyster stige frem mod år 2150. Det viser en ny analyse fra GEUS. Det kan lyde som en udfordring, der ligger langt ude i fremtiden, men så lang tid har vi ikke til at forberede os.

Læs mere

Teknologi kan løse manglen på arbejdskraft i sundhedsvæsenet

Vil du også gerne vide, hvordan sundhedsvæsenet kan blive bedre i de kommende år? Danmark skal have en teknologifond, der bryder med konventionerne og tager løsninger hele vejen, skriver Anders Kühnau, formand for Danske Regioner og Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI i Børsen.

Læs mere

Norden skal gøre Europas emballage grønnere

Miljøhensyn og konkurrence går hånd i hånd i de nordiske indkøbskriterier på hospitalsområdet udviklet af de fem danske regioner. Kriterierne kan effektivt begrænse emballagemængderne fra Europas hospitaler – ikke mindst plastik, skriver Anders Kühnau og Bertel Haarder i AvisenDanmark.

Læs mere

Debatindlæg: Vandet kommer - vi skal lave planer, der kan prioritere klimatilpasningen

Danmark har brug for, at det er de rigtige løsninger, vi sætter i gang. Først og fremmest for at sikre en omkostningseffektiv klimatilpasning – bl.a. så der også er midler til dele af klimaindsatsen, der handler om at nedbringe CO2-udledningerne – men i ligeså høj grad for at sikre en sammenhængende og effektiv indsats, der beskytter borgere og centrale samfundsværdier, skriver Danske Regioners udvalg for miljø og klima.

Læs mere